ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE II.

 

   1. Wszystkie sówki Świętego Mikołaja kochają i co roku na niego czekają... 

 • Poznawanie tradycji  i zwyczajów związanych z wizytą  Świętego Mikołaja oraz rozwijanie pozytywnych postaw poprzez wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych (miłość, szacunek, dobro, dzielenie się z innymi itp.) 
 • Wdrażanie do zabaw twórczych dających dziecku satysfakcje i radość - rozwijanie zainteresowań plastyczno - konstrukcyjnych , rytmiczno-tanecznych  i ruchowych z wykorzystaniem wierszy, piosenek oraz  muzyki klasycznej. 
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się i bezpieczeństwa w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pandemii. 

 

2. Pan odkurzacz jeździ wkoło po podłodze, a sprzątając mój pokój warczy bardzo srodze…

 •     Wzbogacanie wiadomości na temat znaczenia techniki w życiu człowieka na podstawie  wiadomości o domu rodzinnym: poznanie  sekretów pomieszczeń znajdujących się w każdym domu a zwłaszcza  urządzeń technicznych  używanych w gospodarstwie domowym, 
 • Kształtowanie  ekologicznej postawy  związanej ze źródłami energii  - nabywanie świadomości oszczędności energii podczas  wykonywania różnych czynności. 
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo we własnym domu - poznanie zasad  bezpiecznego zachowania się w domu oraz unikania zagrożeń.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych , plastycznych, muzyczno-tanecznych i teatralnych w oparciu o wiersze, opowiadania i bajki o treściach związanych z naszym domem. 
 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych  oraz przestrzeganie  zasad warunkujących bezpieczeństwo i higienę podczas zabaw oraz spacerów w przedszkolu w okresie pandemii  

 

 

     3, 4  Stała w lesie pod śniegiem choinka zielona, a gdy nadeszły święta stoi u nas wystrojona

 • Rozwijanie czynności intelektualnych w poznawaniu polskich  tradycji  i zwyczajów  związanych ze  Świętami Bożego Narodzenia: 
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, wzajemne okazywanie uczuć przez członków rodziny i grupy  podczas przygotowań świątecznych:  współdziałanie w ubieraniu choinki , wykonywaniu prostych ozdób choinkowych , drobnych upominków dla najbliższych itp. 
 • Rozwijanie zainteresowań  teatralnych , muzyczno –tanecznych i plastyczno-technicznych  poprzez czynny udział w przygotowywaniu sali przedszkolnej na  Święta Bożego Narodzenia i wykonywaniu prostych ozdób choinkowych itp. 
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do świat -   konieczności ostrożnego obchodzenia się ze szklanymi bombkami ze względu na kruchości  delikatności szkła oraz  korzystaniem z urządzeń elektrycznych ( światełka na choinkę itp.) . 

 

       5. Przyszła do nas zima biała, śnieg i mróz nam darowała 

 • Budzenie   zaciekawienia   otaczającym nas światem przyrody oraz poznawanie zjawisk atmosferycznych (padający śnieg, mróz) 
 • Wdrażanie do dokonywania obserwacji przyrody i właściwego ubioru  podczas zimowych  zabaw i spacerów oraz poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w okresie zimy. 
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci  w zabawach matematycznych i badawczych.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, plastycznych, muzycznych, ruchowych i czytelniczych  w oparciu o literaturę dziecięcą . 
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie podczas   zimy ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego stylu życia