ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 POZNAJEMY PRACĘ GÓRNIKA

 • Zapoznanie z pracą górnika; poznanie wytworów jego pracy,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz porównywania ilości /dużo, mało, tyle samo/,
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych; wyrabianie prawidłowego toru oddechowego,
 • Rozwijanie inwencji twórczej w pracach plastycznych z wykorzystaniem węgla drzewnego, ołówka,
 • Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć, rozpoznawania ich i nazywania.

 

WITAMY PANIĄ ZIMĘ

 • Obserwacja warunków atmosferycznych i zmian w pogodzie,
 • Nauka piosenek o tematyce zimowej (ćwiczenie pamięci i uwagi); wyklaskiwanie rytmu do piosenek, wygrywanie rytmu na instrumentach perkusyjnych,
 • Wyrabianie sprawności manualnej, prawidłowego chwytu kredki,
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • Wdrażanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, korzystanie z toalety, mycie i wycieranie rąk),

 

ŚWIĘTA JUŻ TUŻ, TUŻ …

 • Wzbudzanie radości w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia,
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w czasie przygotowania do świąt,
 • Rozwijanie umiejętności improwizacyjnych, twórczych podczas zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych i teatralnych,
 • Nauka dostrzegania powtarzających się elementów i rytmiczne układanie szeregów wg podanego wzoru,
 • Rozwijanie sprawności całego ciała w czasie ćwiczeń gimnastycznych oraz umiejętności poruszania się zgodnie z ustalonymi sygnałami dźwiękowo- obrazkowymi podczas zabaw ruchowych,

 DOKARMIAMY PTAKI

 • Rozwijanie zasobu wiedzy o świecie przyrodniczym -poznanie wyglądu i zwyczajów ptaków /sikorka, wróbelek, wrona, gil/,
 • Zachęcanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy odpowiednimi produktami /ziarno, okruchy, chleb, słonecznik, słoninka dla sikorek/,
 • Obserwowanie zachowanie ptaków podczas spacerów, a także ptaków przylatujących do karmników w przedszkolu,
 • Wyrabianie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów wg podanej cech, przeliczanie, porównywanie kolorów i kształtów.