ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

   

I. JESIEŃ W SADZIE. 

 • rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku 
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad. 
 • rozwijanie mowy , rozumienie znaczenia jedzenia owoców
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych 
 • rozwijanie umiejętności wycinania 
 • zapoznanie z wystrojem sklepu z owocami (i warzywami) oraz z pracą w nim 

 

II. JESIEŃ W OGRODZIE. 

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu 
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych. 
 • rozwijanie mowy 
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
 • kształtowanie poczucia rytmu 
 • rozwijanie sprawności manualnej 
 • rozróżnianie owoców i warzyw-segregowanie 

 

III. DOMOWI ULUBIEŃCY. 

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer 
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt -rozwijanie mowy ,rozwijanie umiejętności klasyfikowania 
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów. 
 • kształtowanie reakcji ruchowych na różny charakter muzyki 
 • rozwijanie sprawności manualnej 

 

IV. NASZE RODZINY. 

 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej
 • pełnienie ról społecznych w toku zabaw tematycznych
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie  ich charakterystycznych cech,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie przyimków: ,pod, obok ,za …
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych podczas słuchania piosenek