12.04.2021 r. godz. 12:00- podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”

oraz  listy dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie.

Do 15 kwietnia 2021 r. - rodzice dzieci zakwalifikowanych składają oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

- Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji ( link  poniżej )

Dalsze etapy rekrutacji można sprawdzić w harmonogramie w załączniku na stronie :

 https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

 

W przypadku braków w dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów Komisja Rekrutacyjna  kontaktowała się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi i wzywała do ich uzupełnienia we wskazanym w harmonogramie terminie. 

Kryteria niepotwierdzone zgodnie z wymaganiami nie będą punktowane.