ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI.

 • Zapoznanie dzieci z postacią św. Mikołaja – biskupa.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności właściwego zachowania  bez przechwalania się.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – szeregowanie, używanie pojęć duży, mniejszy, najmniejszy oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 3
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych poprzez projektowanie,  majsterkowanie, konstruowanie.
 • Wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia poprzez codzienny ruch i ćwiczenia gimnastyczne.

 ZIMA BIAŁA

 • Zapoznanie dzieci z nową porą roku – Zimą
 • Uwrażliwianie dzieci na pomoc zwierzętom podczas Zimy.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawy z piosenką i ruchem.
 • Wdrażanie do umiejętności dbania o zdrowie poprzez właściwy ubiór oraz zachowanie w razie choroby.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprawnej gramatycznie i składniowo w pracy z ilustracją.

 ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie z nazwami tradycyjnych potraw wigilijnych.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych, zachęcanie do dobrych uczynków.
 • Kształtowanie kompetencji czytelniczych
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci oraz stymulowanie zmysłów.

   STARY ROK-NOWY ROK

 • Utrwalenie wiedzy na temat charakterystycznych elementów danej pory roku i danego miesiąca.
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i nazw miesięcy oraz wprowadzenie pojęć „Stary Rok”, „Nowy Rok”.
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzające się fragmenty w zabawach ruchowych, wyliczankach, rytmy, regularności w liczeniu, kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy.