ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK

 

I. JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE

 • Pogłębienie  wiadomości o owocach /nazywanie drzew owocowych, wyjaśnienie znaczenia „ sad”; rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłów smaku, wzroku i powonienia/.
 • Zapoznanie ze sposobami wykorzystania owoców w przetworach na zimę.
 • Zachęcanie do zjadania owoców- naturalnych witamin.
 • Rozwijanie umiejętności kategoryzowania, przeliczania, porównywania.
 • Wyrabianie sprawności manualnej oraz wyobraźni w zabawach plastycznychi konstrukcyjnych.
 • Zabawy z literka O, o „ owoce” ( 6-latki).
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych : zabawy z cyfrą 2 ( 6 latki).

 

II. PRZYSZŁA JESIEŃ, DARY Z OGRODU NAM NIESIE

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, określanie jadalnych części warzyw.
 • Rozwijanie zainteresowania tematem poprzez uczestniczenie w wycieczce do „warzywniaka” oraz wspólne tworzenie kącika tematycznego.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, utrwalenie cyfry 1i2 ( 6 latki)
 • Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych.
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych /słuchowych, oddechowych, artykulacyjnych/.
 • Zachęcanie do rozwijania sprawności całego ciała oraz aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

 

III. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków,  określanie relacji miedzy członkami rodziny.
 • Wyrabianie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi wielozdaniowych oraz odzwierciedlania tych treści w czasie różnych zabawach.
 • Kształcenie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie.
 • Zabawy z literka M, m jak „mama” (6 latki).
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w czasie zajęć w przedszkolu, jak i w domu.
 • Zabawy z cyfrą 3 ( 6-latki).

 

IV. O ZWIERZETA NASZE DBAMY I BARDZO JE KOCHAMY

 • Poznanie  zasad dbania o zwierzęta domowe , poznanie zwyczajów wybranych zwierząt domowych.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności i chęci dbania o zwierzęta.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Zabaw z literką K, k jak „kot”( 6- latki)
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań i wyrabianie odpowiednich postaw: nie dotykamy obcych zwierząt, wiemy jak zachować się w czasie zagrożenia wynikającego z kontaktu z agresywnym zwierzęciem 9 realizacja Projektu „ ABC bezpiecznego przedszkolaka”.