ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  GRUDZIEŃ

 

 W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- PRZYGOTOWANIA DO MAGICZNEJ NOCY.

 • Pogłębianie wiadomości na temat postaci Św. Mikołaja ( biskupa)  oraz pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych.
 • Doskonalenie umiejętność analizy i syntezy słuchowej wyrazów podczas zabaw językowych ( stopniowanie trudności)
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem znaków ( +, -, = ) wg metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej , zabawy z cyframi ( 1-6) i liczmanami ( 6 l.) , układanie rytmów, zabawy matematyczne wg aktywizującej metody – kodowanie ( stopniowanie trudności).
 • Zabawa z literką- „ L, l jak lalka ” – zapoznanie z zapisem graficznym litery, wyszukiwanie jej pośród innych liter ( 6l.)
 • Poszerzenie wiedzy na temat pracy górnika w kopalni węgla kamiennego, wytworów z węgla, zwrócenie uwagi ma niebezpieczeństwo wykonywanego zawodu.

 IDZIE ZIMA BIAŁA, ŚNIEGU NASYPAŁA.

 • Wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimy: opady śniegu, mróz, sople itp.
 • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji i wyciągania wniosków w czasie zabawy badawczej ze śniegiem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w czasie zabaw muzycznych, plastycznych, językowych.
 • Doskonalenie umiejętności układania krótkich zdań, zabawa z literą „Z – zima” ( 6l.).
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

  W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA- POZNAJEMY ŚWIĄTECZNE TRADYCJE.

 • Wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych - wartość rodziny w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i technicznych, związanych z tradycjami i obrzędami ludowymi regionu krakowskiego - ozdoby choinkowe.
 • Wyrabianie u dzieci nawyku pomagania w przygotowaniu stołu do posiłków, estetycznego jedzenia, odpowiedniego posługiwania się sztućcami i zachowania przy stole oraz sprzątania po posiłkach ( Wigilia)
 • Rozwijanie mowy, percepcji słuchowej, myślenia przyczynowo- skutkowego oraz umiejętności liczenia w pamięci i na konkretach.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej .
 • Doskonalenie umiejętności manualnych potrzebnych do nauki pisania, zabawa z literą „ R , r jak rodzina ” ( 6l.)