ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  CZERWIEC

 

1. Dzień Dziecka – poznajemy życie rówieśników na świecie.

 • Rozwijanie mowy i myślenia w oparciu utwory literackie dla dzieci .
 • Utrwalenie cech charakterystycznych dla miesiąc – Czerwiec (ważne daty)
 • Poznawanie świata : nazywanie ludzi różnych ras , ich zwyczajów , utrwalenie znaczenia słowa „ tolerancja” , utrwalenie nazw kontynentów
 • Rozwijanie umiejętnego wypowiadania się na określony temat .
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych : dodawanie, odejmowanie, liczba porządkowa
 • Doskonalenie umiejętności czytelniczych (6l.)
 • Zabawy z poznanymi literami i cyframi.
 • Kształcenie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni .

2. Na moim podwórku- nasze bezpieczeństwo na co dzień.

 • Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwo ( bawienie się w miejscach niedozwolonych , rozmowa z obcymi, itp.)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych .
 • Zabawy z literkami i cyferkami poznanymi w ciągu roku szkolnego.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń grafomotorycznych
 • Rozwijanie aparatu mowy, słuchu fonemowego podczas zabawa logopedycznych.

3,4. Żegnamy przedszkole  już niedługo wakacje !

 • Przygotowanie programu artystycznego na uroczystość z okazji „Pożegnania przedszkola”
 • Wdrażanie do wzajemnego okazywania sobie pozytywnych uczuć: szacunku, zrozumienia, tolerancji
 • Przybliżenie dzieciom nowego miejsca nauki- zapoznanie z zasadami panującymi w klasie , na terenie budynku szkoły, 
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz inwencji twórczej w zabawach grafomotorycznych i pracach plastycznych, 
 • Kształtowanie umiejętności czytania, umiejętności językowych .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z zastosowaniem działań matematycznych
 • Wyjazdy wakacyjne -omówienie zasad bezpieczeństwa przed wyjazdem na wakacje, omówienie kierunków wakacyjnych.