Drodzy Rodzice, od poniedziałku przechodzimy na nauczanie zdalne .

Bardzo prosimy sprawdzać pocztę elektroniczną , 

dzieci z każdej  grupy otrzymają karty pracy

do realizacji  programu nauczania zgodnie z podstawą programową.

Zachęcamy również  do korzystania z bezpłatnych stron internetowych z propozycją zabaw,

kolorowanek, piosenek, bajek  dla dzieci- szczegóły w zakładce DLA RODZICÓW-  ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Na prośbę naszej anglistki pani Agnieszki K. - przesyłamy propozycję zabaw - WIOSNA

https://view.genial.ly/606c94c8715a530d70a2816a/guide-insects-world-by-agak

 

Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:


1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,


2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci,

 

którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu,

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka jest złożenie przez rodzica stosownego wniosku,

którego wzór podajemy w linku : Wniosek do pobrania

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  od 22 marca do 15 maja 2021 r. 

będzie możliwość składania wniosków w celu otrzymania dofinansowania na wymianę starego kotła na paliwa stałe

oraz termomodernizację budynku w programie STOP SMOG.

Więcej informacji na stronie :

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/03/stop-smog-rusza-nabor-wnioskow

Drodzy Rodzice !!!

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

ogłasza nabór do klasy I na rok 2021/2022.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły:

 

www.sp3skawina.pl

ZAPRASZAMY !!!