"Sprzątanie świata łączy ludzi" -

pod takim hasłem dzieci z naszego przedszkola

po raz kolejny wzięły udział w tej szlachetnej akcji.

Zaopatrzone w rękawiczki i worki na śmieci

ruszyły porządkować teren wokół przedszkola.

 

W minionym tygodniu dzieci z grupy V, VI i VII wybrały się na wycieczkę do Legolandu ALEKLOCKI w Myślenicach.

Oto relacja z tych wesołych, pełnych zabaw dni.

 

 

 

 

W naszym przedszkolu o bezpieczeństwo dbamy,

zasady ruchu drogowego poznajemy i przechodzenie przez pasy ćwiczymy :)

 

Dnia 12 września w naszym przedszkolu odbyła się próba ewakuacyjna

Wzięły w niej udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 7 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz

zapoznanie personelu z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.


v