Dzieci z grupy V wybrały się na wycieczkę

do Muzeum Regionalnego w Skawinie.

Poznały tradycje i sposób życia dawnej

Skawiny oraz wspólne ubijały masło :)

10 listopada  odbył się apel z okazji   Dnia  Niepodległości . 

Przedszkolaki  z grupy „ Jeżyków” zaprezentowały program artystyczny  pt. : „ Kocham Cię  Polsko”.

W skrócie przypomniały historię Polski za czasów zaborców.

Były wiersze i piosenki patriotyczne.

Również podczas apelu o godz. 11.11 odśpiewano hymn „ Mazurek Dąbrowskiego”,

tym samym przyłączając się do akcji „ Szkoła do hymnu”.

Występ młodych artystów spotkał się z dużym aplauzem. 

Jak co roku uroczysty apel miał na celu rozwijać wartości patriotyczne najmłodszych.

 

Występ obejrzeli również rodzice z gr. III

Tak Święto Niepodległości  świętują przedszkolaki z gr. V

Występ " Jeżyków"  w Klubie Seniora w Skawinie.

W dniu 09.11.dzieci z grup III, IV, V, VI oraz VII

wybrały się na wycieczkę do Nowohuckiego Centrum Kultury

na musical "Magia lodu".

Przedszkolaki w odświętnych strojach

obejrzały opowieść o dwóch siostrach, księżniczkach Arendelle.

Biedronki w czasie zajęć, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem

na temat niesienia pomocy innym. A oto "kwiaty dobrych uczynków" mówiące o tym,

jak dzieci pomagają rodzicom w domu. Brawo Biedronki!