INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 5 W SKAWINIE.

 

Szanowni Państwo,

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, co następuje.

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina, reprezentowane przez dyrektora mgr Bożenę Rapacz - Margielewską.
 2. W przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa tj. do zakończenia nauki oraz późniejszej archiwizacji zgodnie
  z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
 • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie,
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.