STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W SKAWINIE

NOWELIZACJA STATUTU - UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 2/2022 Z DNIA 31.01.2022

Statut Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie