REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.00 – 13.00 

 

Dzieci młodsze:

 

6.00 – 8.00

 

Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa

i akceptacji.

 

8.30

11.30

14.15

Dzieci jedzą zdrowe pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze.

Nasze posiłki odżywcze zawierają ¾ dziennego zapotrzebowania dzieci na białko,

węglowodany, tłuszcze oraz witaminy.

Dzieci doskonalą umiejętności samoobsługowe, wyrabiają nawyki higieniczno–

kulturalne związane ze spożywaniem posiłków.

 

8.00 – 8.30

Ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe,

stolikowe – układanie puzzli, gry memory…,

zajęcia ruchowe, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

 

9.00 – 9.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane według wybranego programu.

Dziecko uczy się w zabawie i poprzez zabawę;

aktywność zdrowotną, badawczą; ruchową, plastyczno – konstrukcyjną,

muzyczną, kulturalno – estetyczną, rozwija aktywność umysłową.

9.30 – 11.50

Dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach

i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku.

 

12.30 – 14.00

Odpoczynek (leżakowanie, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej oraz bajek

w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”).

 
13.00 – 17.00

Zajęcia ze specjalistami: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika.

Aktywności i ćwiczenia wynikające z zainteresowań dzieci.

Aktywności rozwijające i pogłębiające wiadomości i umiejętności dzieci,

gry matematyczne, praca użyteczno – porządkowa.

Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Popołudniowe gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

Dzieci starsze:

 

6.00 – 8.00

 

 

Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

 

 

8.30

11.30

14.15

 

 

Dzieci jedzą zdrowe pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze.

Nasze posiłki odżywcze zawierają ¾ dziennego zapotrzebowania dzieci na białko,

węglowodany, tłuszcze oraz witaminy.

Dzieci doskonalą umiejętności samoobsługowe, wyrabiają nawyki higieniczno –

kulturalne związane ze spożywaniem posiłków.

 

8.00 – 8.30

Ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe,

stolikowe – układanie puzzli,  gry memory…,

Zajęcia ruchowe, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

 

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane według wybranego programu.

Dziecko uczy się w zabawie i poprzez zabawę; aktywność zdrowotną, badawczą,

ruchową, plastyczno – konstrukcyjną, muzyczną, kulturalno – estetyczną, rozwija

aktywność umysłową.

 

10.00 – 12.00

Dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach

w ogrodzie  przedszkolnym, w parku, na boisku.

 

12.00 - 13.00

Odpoczynek (słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej oraz bajek

w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”).

 

 

 

 

13.00 – 17.00

Zajęcia ze specjalistami: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika.

Aktywności i ćwiczenia wynikające z zainteresowań dzieci.

Aktywności rozwijające i udoskonalające wiadomości

i umiejętności dzieci, gry matematyczne, praca

użyteczno – porządkowa, praca indywidualna z dzieckiem.

Dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dzieci uczą się przez zabawę w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.

Popołudniowe gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.