W dniu 18 października dzieci z różnych grup wiekowych

podczas pobytu w miasteczku komunikacyjnym

przypomniały sobie i utrwaliły zasady bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. 


   

 

                                                                                        

Podczas wizyty w Bibliotece Publicznej dzieci z gr. IV

wzbogaciły swoją wiedzę na temat naszego kraju.

Tym razem odwiedziliśmy Wrocław w którym tropiliśmy krasnale. 


 

13 października to był wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników naszego przedszkola.

W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Przedszkolaki dziękowały swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola

za trud włożony w ich wychowanie.

W tym uroczystym dniu dzieci z grupy III zaprosiły gości na występ.

Nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek.


 


Personel przedszkola serdecznie dziękuje

Radzie Rodziców za słodką niespodziankę Uśmiech


W czwartkowe popołudnie dzieci z grupy IV

razem z dyrektorem Muzeum Regionalnego zwiedzały Skawinę.

Był to spacer połączony z " lekcją" historii dotyczący naszego miasta.