Dzieci z grupy I w czasie cyklicznych zajęć dodatkowych rozwijają

zdolności i zainteresowania, które wspierają ich wszechstronny rozwój.


Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka.

Podczas zabaw rytmicznych dzieci rozwijają poczucie rytmu,

koordynację słuchowo-ruchową, pamięć, koncentracje uwagi.


  

 


Ruch to zdrowie- dzieci biorąc udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

podnoszą ogólną sprawność fizyczną,

rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.


  

Podczas kolejnej wizyty w MultiCentrum dzieci z grupy IV

utrwaliły i wzbogaciły swoją wiedzę na temat Polski oraz symboli narodowych.
W ramach Innowacji Pedagogicznej "Poczytaj mi mamo , poczytaj mi tato"

dzieci z grup III-VI spotkały się i recytowały wiersze polskich poetów J. Tuwima oraz J. Brzechwy.

 Dzieci wybrały wiersze z rodzicami i nauczyły się ich w domu.

Dla wszystkich dzieci, które miały odwagę wystąpić przed kolegami czekał upominek.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie Uśmiech.


     

Dzieci z grupy V  na moment wcieliły się w rolę  małych kucharzy.

Przedszkolaki przyrządziły smaczne i zdrowe  surówki

oraz utrwaliły zasady zdrowego odżywiania.