Dzieci z wszystkich grup wiekowych wzięły udział w spotkaniu z bajką terapeutyczną

pt.: " O królu Hałasiku" zorganizowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną .

Przedszkolaki  w trakcie wizyty dowiedziały się  jak szkodliwy jest hałas

dla naszego zdrowia i dlaczego należy go unikać.  


  

 Jak co roku dzieci z naszego przedszkola aktywnie włączyły się

w Ogólnopolską Akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA.

To już 24 edycja pod patronatem fundacji Nasza Ziemia.

Przedszkolaki wiedzą jak ważne jest dbanie o środowisko, w którym żyjemy.


     

Pierwszy tydzień za nami- tak maluszki zaadaptowały się w naszym przedszkolu.

Dzieci poznały swoje panie, kolegów, sale. 

Bawiły się razem  oraz wspólnie zasiadały do smacznych posiłków.


           

 

 

Już po raz drugi w ramach wolontariatu w swoim wolnym czasie,

pracownicy firmy Provident wykonali dla naszych dzieci sale do zajęć muzyczno-rytmicznych.

Bardzo dziękujemy za realizację tego wspaniałego projektu!