Konsultacje telefoniczne z nauczycielem z poszczególnej grupy są  w następujących terminach : 

grupa I - wtorek - I i III tydzień miesiąca o godz. 16.30

grupa II - poniedziałek- I i III tydzień miesiąca o godz 16.30

grupa III - środa-  II i IV tydzień miesiąca o godz. 16.30

grupa IV - środa - I i III tydzień miesiąca o godz. 16.30

grupa V-  środa- II i IV  tydzień miesiąca o godz. 16.30

grupa VI - środa  - II i IV tydzień miesiąca o godz 16.30

grupa VII - wtorek - II i IV tydzień miesiąca o godz. 16.30

Informujemy, iż w naszym Przedszkolu  monitorowana jest jakość powietrza.


  • Codziennie otrzymujemy informacje z UMiG Skawina oraz strony  https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/.
  • Dyżurni z grup starszych codziennie umieszczają odpowiednią buźkę - informującą o aktualnej jakości powietrza.
  • Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Spacerów i Wycieczek Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie "...W przypadku przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza  PM10 powyżej 150 µg/m3 dyrektor ogłasza zakaz wyjść na spacery..."
  • W przedszkolu obecnie korzystamy z 7 oczyszczaczy powietrza . W każdej sali zajęć dydaktycznych znajdują się oczyszczacze powietrza , a nauczyciele i obsługa zostali zapoznani z ich funkcjonowaniem .