Dyrektor Przedszkola informuje, że grupa III  - Jeżyki, została objęta obowiązkową kwarantanną od dnia 25 do 30 listopada 2020 roku.  Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS - CoV - 2 wynosi 10 dni i liczony jest od daty ostatniej styczności z osobami, u których potwierdzono zakażenie. Datą ostatniej styczności z  zakażonym pracownikiem obsługi był dzień 20 listopada 2020 roku. Informujemy, iż według przepisów, w przypadku kontaktu dziecka z zakażonym COVID - 19 obowiązkowa kwarantanna obejmuje tylko dzieci, które miały z nim kontakt. Rodziców oraz inne osoby zamieszkujące  z dzieckiem kwarantanna nie obowiązuje.

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi  przeciwepidemicznymi GIS z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( piąta aktualizacja)

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,

- dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,

- jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Dziękujemy rodzicom, którzy w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, pozostawiają dziecko w domu oraz informują nas o zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez sanepid i kwarantannach Państwa oraz członków rodzin.

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z ofertą księgarni i do zakupu książek

w kiermaszu  wirtualnym – Księgarnia Tuliszków.

Każde zamówienie to bonus dla naszego przedszkola!

Od każdego zamówienia z wpisanym kodem naszego przedszkola (M.KRA.SKAWI.P5)

naliczana jest kwota przeznaczona na książki

dla przedszkola, które otrzymamy od Księgarni!

Więcej informacji znajduje się w poniższych linkach :

http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

 http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

W dniu 25 września rozpoczęliśmy w przedszkolu AKCJĘ CHARYTATYWNĄ  "NAKRĘTKI DLA KUBUSIA".

Zapraszamy do udziału w akcji.

Zebrane od Państwa nakrętki przekażemy rodzicom Kubusia. Pomogą one w opłaceniu leczenia chłopca.  

Dzieci z gr I jako pierwsze wrzuciły zebrane przez wychowawczynie nakrętki .

Teraz kolej na wszystkie przedszkolaki.

 

 

 Szanowni Państwo !

Informujemy, że przedszkole w dalszym ciągu działa w reżimie sanitarnym.

Wszystkie sale i pomieszczenia przedszkola są dezynfekowane i przygotowane według zaleceń sanepidu.

W dalszym ciągu przedszkole będzie przyjmować dzieci w godzinach: 6:30 do 16:30.


Rodziców, którzy muszą wejść do szatni obowiązuje dezynfekcja rąk,  noszenie maseczek oraz utrzymywanie dystansu.

Rodziców którzy wejdą do przedszkola  prosimy, aby nie przedłużać pobytu na szatni podczas rozbierania i 

ubierania dziecka oraz w miarę możliwości zachować dystans.

Ważne będzie sprawne opuszczanie szatni , aby inne dzieci mogły wejść.

Ponieważ w szatni jednorazowo może przebywać ograniczona liczba dzieci i rodziców

należy się liczyć z koniecznością oczekiwania przed wejściem do przedszkola.

W czasie oczekiwania w kolejce  prosimy o zachowanie dystansu.


Informujemy, że w związku z trwającą w kraju epidemią Dyrektor Przedszkola wprowadził dodatkowe procedury,

które mają na celu zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce  PROCEDURY COVID .

Prosimy o zapoznanie się nimi.