ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Samorządowym nr 5

są finansowane przez Organ Prowadzący.

RELIGIA

Prowadząca: mgr Barbara Pławecka

 

LOGOPEDA                                                                                                                                                                                                             \

Prowadząca: mgr Agnieszka Majka

 

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY

Prowadząca: mgr Monika Modzelewska           

                                                                                        

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

Prowadząca: mgr Renata Baltaza

 

JĘZYK ANGIELSKI

Prowadząca : mgr Agnieszka Kacprzak

 

 

Zajęcia dodatkowe organizowane są pod stałym nadzorem metodycznym.

Prowadzone w oparciu o odpowiednie Programy Nauczania

- zgodne z obowiązująca podstawą programową.

 

Dodatkowo dla dzieci z uzdolnieniami, zajęcia prowadzone bezpłatnie

przez nauczycieli poza obowiązującym pensum:

 
  • WARSZTATY  MATEMATYCZNE   - prowadząca: mgr Anna Jacoszek