W poniedziałek, 4 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. 

 

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

 

  •   w terminie 4 - 8 marca 2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną- rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu składają "Deklarację kontynuacji" bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza .

 

  • w terminie 11 - 22 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

Rekrutacja odbywać się będzie:

  •  do przedszkoli za pomocą programu rekrutacyjnego
  • do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Skawina :

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2024/03/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-samorzadowych-i-oddzialow-przedszkolnych