Zachęcamy Państwa  do przeczytania broszurki przygotowanej przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”.

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu

i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem.

Rodzice i krewni są często nieświadomi tych zagrożeń.

Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych

– otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego chamstwa, hazardu, gier komputerowych, pornografii,

przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat,

ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę

i rozwiązania pomocne w wychowaniu, oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

 

 

broszura-   https://drive.google.com/file/d/1ZWBlz-BO0kodiGriZc555LvRdxhjk_mP/view?usp=sharing