ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE IV.

I. Jesienny deszcz

 • Wdrażanie do uważnego słuchania i poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania
 • Rozwijanie aktywności twórczej
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa zapobiegających  covid-19.
 • Budzenie zainteresowania zjawiskami przyrody i otaczającego nas świata.
 • Wyrabianie umiejętności spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach, bez lęku, że wypowiedź będzie krytykowana lub ustawicznie poprawiana,
 • Utrwalanie pór roku. Ćwiczenia sprawności manualnej.
 • Zapoznanie z literą „U”, doskonalenie wymowy głoski u. kształtowanie analizy głoskowej wyrazów.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez przyporządkowywanie opisu do obrazka

 

II. Ciekawe dlaczego?

 • Zapoznanie się z symbolami narodowej tożsamości: godło, barwy narodowe, hymn.
 • Zapoznanie się, rozpoznawanie i stosowanie w życiu społecznym znaków i symboli narodowych.
 • Rozpoznawanie konturów mapy Polski.
 • Pogłębianie wiedzy o własnym mieście i regionie – Skawina.
 • Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.
 • Udział w występie z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości- 11 listopada

 

III. Mój zwierzak!

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w edukacji przyrodniczej- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych, poznanie sposobów przygotowania zwierząt domowych do zimy.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabawy z psem.
 • Zapoznanie ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych.
 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie

IV. Tydzień pluszowego misia

 • Stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej pracy w grupie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się mapą. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 • Usprawnianie motoryki małej, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie wyobraźni słuchowej.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku poprzez sprawdzanie faktur materiałów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10.