ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD  W GRUPIE III.

 

I. Urządzenia elektryczne

 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, z komputera).
 • Zapoznanie się z literą – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Umuzykalnienie dzieci
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5.

 

II. Pada deszcz.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu,  obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 • Zapoznanie się  z literą – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie mowy.
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.
 • Umuzykalnienie dzieci.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zapoznanie się z figurą geometryczną – prosto kątem.

 

III. Zdrowie naszym skarbem

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, dbanie o higienę w dobie pandemii korona wirusa.
 • Zapoznanie się z literą – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie dzieciom ich praw.
 • Zapoznanie się z pracą farmaceuty.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.

 

 

IV. Co robimy w wolnym czasie?

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu,  obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Zapoznanie się z literą – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Utrwalanie poznanych liter.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Umuzykalnienie dzieci.