ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE I.


I.  Pada deszcz

 • rozwijanie inwencji twórczej - ilustrowanie wiersza ruchem.
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci - gra na nietypowych instrumentach
 • rozwijanie mowy - konstruowanie dłuższych wypowiedzi.


 II. Moja ojczyzna

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem,
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób.

  III. Domowi ulubieńcy 

 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
 • uczestniczenie w zabawach - rozwiązywanie prostych zagadek.


   IV. Urządzenia w moim domu 

 • rozwijanie mowy - formułowanie dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie sprawności manualnej 
 • umuzykalnianie dzieci - zapamiętanie tekstu i melodii piosenki
 • rozwijanie mowy - kształtowanie poprawnej wymowy
 • zachęcanie do utrzymywania porządku za pomocą urządzeń elektrycznych.