ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE I.


     1. DZIEŃ DZIECKA.

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie koordynacji ruchów oka i ręki. 
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej.


    2. NA WIEJSKIM PODWÓRKU WIELKA AWANTURA, KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY – KROWA,  KOŃ CZY KURA?

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi - rodziny zwierząt i ciekawostki z życia.
 • Rozwijanie zainteresowań kulinarnych – kto nam daje mleko i do czego potrzebne jest mleko;.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, muzyczno- ruchowych w oparciu o wiersze, opowiadania i bajki o tematyce zwierząt domowych. 
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć matematycznych; wdrażanie się do stosowania pojęć w zakresie orientacji przestrzennej: określania położenia przedmiotów w przestrzeni 
 • Wdrażanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem  zjawisk atmosferycznych oraz odpowiedniego ubioru. 
 • Wdrażanie do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych .


3. W ŚWIECIE BAJEK.

 • Zachęcanie do słuchania bajek.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odnajdywanie morału w bajkach – wyciąganie wniosków. 
 • Wzbogacenie wiedzy na temat powstawania książek. 
 • Doskonalenie sprawności małej motoryki. 
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z emocjami. 
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania liczebności zbiorów


     4. NIECH ŻYJĄ WAKACJE.

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.                                                                                                                               
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych - planowanie pracy na płaszczyźnie                                                                              
 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.                                                                                                         
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku.
 • Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej.              
 • Doskonalenie umiejętność dodawania i odejmowania

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

 

 

1.   Witamy w przedszkolu!

*      Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem- poznanie imion wychowawców grupy, kolegów, znaczków w szafce.

*      Poznanie pomieszczeń przedszkolnych – sala zabaw, łazienka, szatnia– omówienie zasad poruszania się po nich.

*      Przestawienie zasad i norm panujących w grupie.

*      Wdrażanie do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Budzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

2.   Chociaż jeszcze jestem malec, radzę sobie doskonale.

*      Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów.

*      Rozwijanie czynności samoobsługowych na jadalni, w toalecie.

*      Rozwijanie postawy sprzyjającej wspólnej zabawie w grupie.

*      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała w czasie zabaw.

*      Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z muzyką.

 

3.   W krainie czyścioszków.

*      Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

*      Kształtowanie postawy prozdrowotnej - wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.

*      Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Rozwijanie małej manualności rąk podczas zabaw plastycznych.

*      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

 

4.   Zdrowo rośniemy, bo owoce jemy.

*      Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- jesień.

*      Poznanie nazw owoców z polskiego sadu- kolor, kształt- różnice i podobieństwa.

*      Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania- spożywanie owoców jest ważne dla zdrowia.

*      Poznanie podstawowych kolorów w czasie zajęć plastycznych.

*      Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu.