ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA I


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE I

 

 1Jesień w ogrodzie-kolorowe i zdrowe warzywa.


 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Segregowanie warzyw ze wglądy na kształt, kolor podczas zabaw dydaktycznych .
 • Rozpoznawanie warzyw różnymi zmysłami: węch, smak , dotyk .
 • Doskonalenie umiejętności manualnych podczas prac plastycznych.
 • Poznanie znaczenia wartości odżywczych warzyw dla zdrowia.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej w czasie zabaw ruchowych, spacerów. 


2. Posypały się listeczki dookoła...


 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią- rozwijanie mowy i myślenia, korzystanie z wszystkich zmysłów w procesie poznawania przyrody.
 • Rozbudzanie więzi emocjonalnej w grupie w czasie wspólnej zabawy. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach, nazywania kolorów.
 • Rozwijanie inwencji twórczej w pracach plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Uzmysłowienie dzieciom niebezpieczeństwa płynącego ze spożywania nieznanych grzybów czy owoców dzikich roślin.


 

3. Jesienne spotkania z jeżem i wiewiórką.


 • Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – jeż, wiewiórka (wygląd, zwyczaje).    
 • Przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów: określenia – dużo, mało, segregowanie wg przynależności.                                                                          
 • Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach w czasie pobytu w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków,   korzystanie z toalety).                                                                       
 • Zachęcanie do brania aktywnego udziału, przezwyciężania nieśmiałości w zabawach muzycznych, teatralnych i ruchowych.4. Bezpieczny przedszkolak..


 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć: proszenia o pomoc.                                                                                                                   
 • Rozbudzanie zainteresowań światem – poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, znaków, pracy policjanta.
 • Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa (nieuważne przechodzenie przez jezdnię, zabawy w pobliżu jezdni, oddalanie się od grupy, rozmowy z nieznajomymi).
 • Wyrabianie umiejętności matematycznych- rozpoznawania figur geometrycznych (koło, trójkąt).  


 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

 

 

1.   Witamy w przedszkolu!

*      Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem- poznanie imion wychowawców grupy, kolegów, znaczków w szafce.

*      Poznanie pomieszczeń przedszkolnych – sala zabaw, łazienka, szatnia– omówienie zasad poruszania się po nich.

*      Przestawienie zasad i norm panujących w grupie.

*      Wdrażanie do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Budzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

2.   Chociaż jeszcze jestem malec, radzę sobie doskonale.

*      Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów.

*      Rozwijanie czynności samoobsługowych na jadalni, w toalecie.

*      Rozwijanie postawy sprzyjającej wspólnej zabawie w grupie.

*      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała w czasie zabaw.

*      Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z muzyką.

 

3.   W krainie czyścioszków.

*      Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

*      Kształtowanie postawy prozdrowotnej - wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.

*      Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Rozwijanie małej manualności rąk podczas zabaw plastycznych.

*      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

 

4.   Zdrowo rośniemy, bo owoce jemy.

*      Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- jesień.

*      Poznanie nazw owoców z polskiego sadu- kolor, kształt- różnice i podobieństwa.

*      Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania- spożywanie owoców jest ważne dla zdrowia.

*      Poznanie podstawowych kolorów w czasie zajęć plastycznych.

*      Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu.