ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE I

     I.        PODRÓŻ DO ŚWIATA BAŚNI I BAJECZEK.

 

*    Rozbudzanie zainteresowania literatura dziecięcą- słuchanie bajek, baśni polskich i zagranicznych autorów.

*     Wdrażanie do koncentracji uwagi, uważnego słuchania utworu tekstu literackiego- rozróżnianie dobra od zła ukazanego w bajkach.

*     Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące utworu.

*     Kształtowanie umiejętności posługiwania się rekwizytami, ruchem, mimiką podczas zabaw teatralnych.

   II.        TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ- POZNAJEMY ZAWÓD PANI KRAWCOWEJ.

*     Poznanie zawodu Pani krawcowej- nazywanie przedmiotów potrzebnych do szycia.

*     Układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych- bogacenie słownika czynnego.

*     Utrwalenie podstawowych kolorów, wskazywanie ich.

*     Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej w czasie ćwiczeń grafomotorycznych.

*     Wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez udział w ćw. gimnastycznych.

 

 III.        PTASIA STOŁÓWKA- POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

 

*     Rozumienie konieczności dokarmianie zwierząt w trudnych zimowych warunkach.

*     Bogacenie wiadomości o ptakach odwiedzających karmnik zimą, nazywanie ich.

*     Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami.

*     Dostrzeganie rytmu i układanie go zgodnie z poleceniem.

*     Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka.

 

 IV.        DZIEŃ BABCI I DZIADKA TO RADOŚĆ I GRATKA!

 

*     Nabywanie umiejętności okazywania osobom starszym szacunku oraz wdzięczności za pomoc w wychowaniu.

*     Nazywanie najbliższych członków rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, podawanie powiązań miedzy członkami rodziny.

*     Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości przed występem publicznym.

*     Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie uczuć, wspólne świętowanie.

 

   V.        ZIMĄ WKOŁO JEST WESOŁO- BEZPIECZNE ZABAWY NA ŚNIEGU.

 

*     Przypomnienie cech charakterystycznych zimy: opady śniegu, mróz, sople itp.

*     Utrwalanie zasad dbania o swoje zdrowie poprzez poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu oraz właściwy dobór odzieży zimowej.

*     Wdrażanie do bezpiecznej zabawy na śniegu podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym ( lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami)

*     Rozwijania umiejętności uważnej obserwacji i wyciągania wniosków w czasie zabawy badawczej ze śniegiem.
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I

 

 

1.   Witamy w przedszkolu!

*      Zapoznanie dzieci z nowym środowiskiem- poznanie imion wychowawców grupy, kolegów, znaczków w szafce.

*      Poznanie pomieszczeń przedszkolnych – sala zabaw, łazienka, szatnia– omówienie zasad poruszania się po nich.

*      Przestawienie zasad i norm panujących w grupie.

*      Wdrażanie do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Budzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć.

 

2.   Chociaż jeszcze jestem malec, radzę sobie doskonale.

*      Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów.

*      Rozwijanie czynności samoobsługowych na jadalni, w toalecie.

*      Rozwijanie postawy sprzyjającej wspólnej zabawie w grupie.

*      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała w czasie zabaw.

*      Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z muzyką.

 

3.   W krainie czyścioszków.

*      Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

*      Kształtowanie postawy prozdrowotnej - wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.

*      Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wspólnej i bezpiecznej zabawy.

*      Rozwijanie małej manualności rąk podczas zabaw plastycznych.

*      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

 

4.   Zdrowo rośniemy, bo owoce jemy.

*      Poznanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku- jesień.

*      Poznanie nazw owoców z polskiego sadu- kolor, kształt- różnice i podobieństwa.

*      Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania- spożywanie owoców jest ważne dla zdrowia.

*      Poznanie podstawowych kolorów w czasie zajęć plastycznych.

*      Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych w sali i na powietrzu.