ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE VII.

 

 

 I. „ Kiedy pada deszcz , robią się kałuże  ….”- przyroda późną jesienią

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  późną jesienią, 
 • Przypomnienie nazw zjawisk atmosferycznych /mgła, deszcz, kapuśniaczek, ulewa, wiatr, wichura, itp./ oraz sposobów chronienia się przed nimi w celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, 
 • Utrwalenie wiadomości na temat roli  wody w życiu ludzi i zwierząt, rozwijanie kreatywności myślenia poprzez robieni eksperymentów z wodą 
 • Doskonalenie mowy w czasie ćwiczeń logopedycznych /artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych, fonacyjnych
 • Rozpoznawanie liter drukowanych, pisanych – małych i wielkich, zabawy z literka „ D,d ”  ,  tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie
 • Rozwijanie umiejętności obioru i zapamiętywania informacji przekazywanych w telewizji- prognoza pogody

 II. ABC zdrowego przedszkolaka

 • Utrwalenie  zasad zdrowego odżywiania warunkującego prawidłowy rozwój – spożywanie zdrowej żywności, ograniczenie spożywania słodyczy 
 • Wdrażanie do ubierania się do odpowiednich warunków atmosferycznych( zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu) 
 • Dbanie o higienę osobistą – codzienne mycie ciała, zębów, mycie rąk zwłaszcza w dobie pandemii
 • Rozpoznawanie liter drukowanych, pisanych – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, zadanego pytania.

 III. Kto tak pędzi, kto tak gna? To listonosz ! listy ma !- poznajemy prace listonosza

 • Utrwalenie wiadomości na temat pracy listonosza, pracy na poczcie.
 • Przypomnienie etapów drogi listu od nadawcy do adresata, wyjaśnienie słów:  „ nadawca”, „ adresat”
 • Kształtowanie umiejętność przedstawiania się  : podaje swoje imię, nazwisko, adres, wie komu można podawać takie informacje a komu nie 
 • Doskonalenie poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy, muzykalności podczas wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych 
 • Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej w zabawach grafomotorycznych, rozwijanie inwencji twórczej w pracach plastycznych, samodzielnej działalności twórczej, 

 IV. Andrzejkowy czar

 • Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych- zapoznanie dzieci z elementami obrzędowości ludowej ( przysłowiami ,wróżbami andrzejkowymi).
 • Wzbudzanie szacunku dla kultury i obyczajów ludowych z naszego regionu.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Zachęcanie do wyrażania uczuć i przeżywania radości poprzez uczestnictwo w zabawach i wróżbach .
 • Dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworów muzycznych podczas wspólnych zabaw tanecznych, pląsów .