ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC  W GRUPIE VI.


       1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

 • Budzenie zainteresowania warunkami  życia kolegów z innych kontynentów.: nazywanie ludzi różnych ras , określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją, ich zwyczajów ( ubiór, mieszkanie).
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku uczuciowego do dzieci innych narodów i ras.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji, filmu. 
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych .
 • Rozwijanie umiejętności  klasyfikowania, przeliczania, dodawania i odejmowania .
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych, manualnych podczas ćwiczeń grafomotorycznych. 


        2. W ŚWIECIE MARZE N I FANTAZJI- WESOŁE ZABAWY 

 • Kształtowanie sprawności manualnej i poczucia rytmu podczas zabaw ruchowych z piosenką. 
 • Zachęcanie do wspólnych zabaw z rodzicami podczas zabaw z piosenką- wspólny śpiew, taniec. 
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki.
 • Doskonalenie narządów artykulacyjnych poprzez śpiewanie różnych dźwięków, melodii. 
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w czasie rozwiązywania kart pracy. 


         3. „ LATO,  LATO, LATO CZEKA…”

 • Poszerzenie wiedzy o zbliżającej się porze roku (lecie).
 • Doskonalenie analizy i syntezy wyrazów- rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu, zagadek ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie zdolności muzycznych podczas zabawy z piosenką.
 • Rozwijanie kreatywności słownej, ćwiczenie dłuższych wypowiedzi na temat ilustracji, filmu, wiersza , opowiadania. 


        4. WAKACYJNE PODRÓŻE – „ NIECH ŻYJĄ WAKACJE …!!!”

 • Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś). 
 • Pogłębianie wiadomości na temat państwa Unii Europejskiej- Włochy- poznanie sztuki, kultury ,zwyczajów. 
 • Poznanie niezbędnego ekwipunku podróżnego- określanie przydatności różnych przedmiotów.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy i odpoczynku w różnych miejscach podczas wakacyjnych podróży.
 • Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych podczas zabaw z ilustracją, filmem, grą online.

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne

Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu

Ustalanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

2. W KRÓLESTWIE KUCHARZY

Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy

Rozwijanie zmysłów poprzez smakowanie, dotykanie, wąchanie różnych przypraw itp. potrzebnych do gotowania

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole podczas posiłku

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zajęć w przedszkolu

3. WITAJ PANI WIOSNO !

Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w czasie występów publicznych

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

Wdrażanie do ustalania wyników dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych

4. MAŁA OGRODNICZKA

Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wdrażanie dzieci do systematycznego wykonywania prac związanych z prowadzeniem hodowli roślin w sali

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec roślin

Doskonalenie wymowy podczas zabaw logopedycznych

Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci w czasie zabaw konstrukcyjnych

5. WIELKANOC- ZWYCZAJE I TRADYCE

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat

Rozwijanie inwencji twórczej: słownej, muzycznej i ruchowej

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Kształtowania umiejętności ustalania równoliczności w zbiorach