ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE VI

 

1. Już jesień.

 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, wymienianie zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt jesienią
 • Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w wyrazach
 • Poznanie litery A, a , rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,  wielozmysłowe poznanie liter, rozwijanie zainteresowania czytaniem
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7oraz ustalenia równoliczności zbiorów , nauka pisania cyfry 1
 • Doskonalenie umiejętności łączenia różnego rodzaju materiałów , przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych
 • Rozwijanie kreatywności dzieci

2. Dary jesieni .

 • Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw , wdrażanie do spożywania darów z sadu i ogrodu jako źródła witamin.
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia, starannego mycia rak przed posiłkiem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji i władnych doświadczeń .
 • Poszerzanie umiejętności gimnastycznych z wykorzystaniem nietypowych przyborów.
 • Poznanie litery U, u, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, wyodrębnienie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, wielozmysłowe poznanie liter, rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Wyróżnianie zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierówno licznych , doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej w trakcie zabaw z chustą animacyjną, wdrażanie do przestrzegania zasad gier i zabaw.

 3. Zabawy z tatą są wesołe.

 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania się, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, zapoznanie z obrazem graficznym litery T, t – nabywanie umiejętności czytania.
 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych, czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów, rozróżnianie trójkąta i koła, poznanie liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, kształtowanie zręczności, zwinności i siły podczas zabaw z piłką.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, odtwarzanie ruchem prostych układów tanecznych – wprowadzenia kroku polki tramblanki.
 • Utrwalenie pojęcia portret, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych, uwrażliwienie na uwzględnienie wszystkich części twarzy w portrecie.

4. Moja mama i ja.

 • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania i poczucia przynależności do rodziny, wielozmysłowe poznanie litery M, m.
 • Usprawnianie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjki na podstawie obrazków.
 • Wyzwalanie wyobraźni i improwizacji muzycznej, kształtowanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych i  wyrażania zjawisk pozamuzycznych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania prognozy pogody, utrwalenie wiadomości na temat jesiennej pogody.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do aktywnego udziału w grach i zabawach ruchowych.
 • Utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków; w lewo, w prawo i określania stronności ciała, wykorzystanie znajomości stron w działaniach praktycznych.

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garncu

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne

Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu

Ustalanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

2. W KRÓLESTWIE KUCHARZY

Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy

Rozwijanie zmysłów poprzez smakowanie, dotykanie, wąchanie różnych przypraw itp. potrzebnych do gotowania

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole podczas posiłku

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zajęć w przedszkolu

3. WITAJ PANI WIOSNO !

Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w czasie występów publicznych

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

Wdrażanie do ustalania wyników dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych

4. MAŁA OGRODNICZKA

Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wdrażanie dzieci do systematycznego wykonywania prac związanych z prowadzeniem hodowli roślin w sali

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec roślin

Doskonalenie wymowy podczas zabaw logopedycznych

Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci w czasie zabaw konstrukcyjnych

5. WIELKANOC- ZWYCZAJE I TRADYCE

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat

Rozwijanie inwencji twórczej: słownej, muzycznej i ruchowej

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Kształtowania umiejętności ustalania równoliczności w zbiorach