ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE VI

 

1.   NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ WIĘC Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ.

*      Wdrażanie dzieci do współdziałania w zespołach i przeżywania radości z sukcesu.

*      Kształtowanie nawyku skupienia i koncentracji w krótkich sekwencjach czasowych.

*      Układanie elementów w kolejności rosnącej i malejącej, liczenie elementów wspak.

*      Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności ruchowej dzieci.

*      Wyzwalanie kreatywności w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

*      Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

 

2.   KALENDARZ PEŁEN NIESPODZIANEK.

*     Zapoznanie dzieci z nazwami pór roku, miesięcy i dni tygodnia – podawanie cech charakterystycznych, uświadomienie ich następstwa, poznanie różnych kalendarzy.

*     Doskonalenie umiejętności czytania oraz układania zdań, układanie wyrazów z liter

*     Poznanie liczby 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, rozwijanie pamięci.

*     Uwrażliwienie na zmianę tempa, rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich.

*     Doskonalenie równowagi podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

*     Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.

 

3.   ZIMOWA POGODA.

*     Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

*     Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania prognozy pogody i dostosowania ubioru do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

*     Wyodrębnianie głosek w słowach, wielozmysłowe poznanie litery „p, P”.

*     Udział w zabawach z pokonywaniem przeszkód naturalnych i sztucznych.

*     Poznanie obrazu graficznego liczby 8, ustalanie równoliczności zbiorów.

*     Rozwiązywanie zagadek, poznanie informacji dotyczących przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce, zainteresowanie życiem ptaków, zachęcanie do dokarmiania.  

 

4.   KOCHAM BABCIE, KOCHAM DZIADKA BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA.

*      Wypowiadanie się na temat wyglądu i upodobań babć i dziadków, określanie roli babci i dziadka w życiu dziecka i całej rodziny.

*      Wyznaczanie wyniku dodawania z wykorzystaniem konkretów, rozkład liczby 8 na składniki.

*      Wykonanie prezentu dla babci i dziadka, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.

*      Doskonalenie umiejętności toczenia i łapania przyboru będącego w ruchu.

*      Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej, poznanie litery „b,B”.

 

5.   UROKI ZIMY TO NIE TYLKO BIAŁE GÓRY I DOLINY.

*      Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej, wielozmysłowe poznanie litery „n,N”.

*      Rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie gier i zabaw rzutnych.

*      Poszerzenie wiadomości na temat sportów zimowych, wskazywanie zachowań bezpiecznych.

*      Rozwijanie muzykalności dzieci, muzyczne improwizacje śpiewem, nauka piosenki „Pada śnieżek”.

*      Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy, staranne wykonanie pracy plastycznej.

Rozwijanie umiejętności czytania i wypowiadania się, układanie wyrazów z sylab

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garncu

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne

Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu

Ustalanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

2. W KRÓLESTWIE KUCHARZY

Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy

Rozwijanie zmysłów poprzez smakowanie, dotykanie, wąchanie różnych przypraw itp. potrzebnych do gotowania

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole podczas posiłku

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zajęć w przedszkolu

3. WITAJ PANI WIOSNO !

Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w czasie występów publicznych

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

Wdrażanie do ustalania wyników dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych

4. MAŁA OGRODNICZKA

Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wdrażanie dzieci do systematycznego wykonywania prac związanych z prowadzeniem hodowli roślin w sali

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec roślin

Doskonalenie wymowy podczas zabaw logopedycznych

Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci w czasie zabaw konstrukcyjnych

5. WIELKANOC- ZWYCZAJE I TRADYCE

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat

Rozwijanie inwencji twórczej: słownej, muzycznej i ruchowej

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Kształtowania umiejętności ustalania równoliczności w zbiorach