ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE VI

 

1.   BAJECZKI Z PRZEDSZKOLNEJ I DOMOWEJ PÓŁECZKI.

 • Słuchanie i wypowiadanie się na temat tekstu dotyczącego znanych bajek, rozpoznawanie bohaterów, poznanie znaczenia słowa biblioteka.
 • Kształtowanie umiejętności układania bajek z wykorzystaniem ilustracji, określanie cech charakteru bohaterów.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbioru, utrwalenie znajomości znaków matematycznych <,>,=.
 • Rozwijanie umiejętności układania wyrazów z poznanych liter, wielozmysłowe poznanie litery W,w, odwzorowywanie kształtu liter.
 • Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej, rozwijanie umiejętności czytania prostego tekstu wyrazowo-obrazkowego.
 • Oglądanie reprodukcji portretów, poznanie techniki plastycznej kolażu jako sposobu wykonania pracy plastycznej, uwzględnianie barwy i kształtu.
 • Rozwijanie szybkości w grach i zabawach ruchowych, pokonywanie zręcznościowego toru przeszkód, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał.
 • Tworzenie muzyki z wykorzystaniem nietypowych instrumentów, naśladowanie odgłosów zgodnie z zapisem.

 

2.   W PRACOWNI ARTYSTY MALARZA.

 • Wyrażanie emocji związanych z oglądanymi dziełami sztuki, uwrażliwienie na sztukę, poznanie zawodu artysty malarza i jego pracowni malarskiej.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania elementów przyrody, rozwijanie spostrzegawczości podczas wyszukiwania charakterystycznych cech wiosny, kształtowanie umiejętności prowadzenia systematycznej obserwacji.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat treści wiersza, wielozmysłowe poznanie litery f, F, układanie wyrazów z poznanych liter, doskonalenie umiejętności czytania i odwzorowywania kształtu poznanych liter.
 • Kształtowanie umiejętności plastycznych, poznanie sposobów otrzymywania barw pochodnych, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania liczb, uzupełniania ciągu liczbowego w zakresie 10, doskonalenie umiejętności dodawania i przestrzegania zasad gier.
 • Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach tanecznych, rozwijanie zdolności muzycznych, wykonanie pracy plastycznej do muzyki poważnej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe z użyciem przyborów typowych.

 

3.   ŚWIĘTO ZIEMI.

 • Doskonalenie nauki globalnego czytania nazw pór roku, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów, gromadzenie słownictwa i informacji dotyczących wiosny.
 • Rozwijanie umiejętności czytania i zapisywania liczb w zakresie 10, kształtowanie umiejętności porównywania, dodawania i odejmowania liczb.
 • Uwrażliwienie na kwestię ochrony przyrody, rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej, budzenie wrażliwości na piękno kształtów i form w przyrodzie, nauka uzasadniania własnego zdania.
 • Przyzwyczajanie do uważnego słuchania i tworzenia wypowiedzi na określony temat, kształtowanie postawy proekologicznej, wyciąganie wniosków z doświadczeń, rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Kształtowanie skoczności w grach i zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na polecenia.
 • Rozwijanie pamięci i głosu, rozwijanie wrażliwości muzycznej.

4.   W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH.

 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10, porównywania liczebności zbiorów, porównywania ilości wody, stosowanie określeń: mniej, więcej, najmniej, najwięcej, tyle samo, o ile więcej, o ile mniej.
 • Rozwijanie umiejętności analizy sylabowej wyrazów, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Poznanie co to witaminy i w jakich produktach występują, rozwijanie świadomości potrzeby dbania o zdrowie,.
 • Rozwijanie nawyku zdrowego odżywiania się , nauka higienicznego przyrządzania i kulturalnego spożywania posiłku.
 • Poznanie pracy stomatologa, wyposażenia gabinetu stomatologicznego, kształtowanie świadomości potrzeby dbania o zęby, poznanie konsekwencji niedbania o higienę jamy ustnej.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, ilustrowanie ruchem piosenki.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej, kształtowanie skoczności i zręczności.

 

Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garncu

Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne

Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę

Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu

Ustalanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

2. W KRÓLESTWIE KUCHARZY

Poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy

Rozwijanie zmysłów poprzez smakowanie, dotykanie, wąchanie różnych przypraw itp. potrzebnych do gotowania

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole podczas posiłku

Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w czasie zajęć w przedszkolu

3. WITAJ PANI WIOSNO !

Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w czasie występów publicznych

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu

Wdrażanie do ustalania wyników dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych

4. MAŁA OGRODNICZKA

Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Wdrażanie dzieci do systematycznego wykonywania prac związanych z prowadzeniem hodowli roślin w sali

Kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec roślin

Doskonalenie wymowy podczas zabaw logopedycznych

Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci w czasie zabaw konstrukcyjnych

5. WIELKANOC- ZWYCZAJE I TRADYCE

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

Kształtowanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat

Rozwijanie inwencji twórczej: słownej, muzycznej i ruchowej

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych

Kształtowania umiejętności ustalania równoliczności w zbiorach