PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

OD NAJMŁODSZYCH LAT…


 Co powinni robić rodzice, aby wspomagać rozwój mowy dziecka:

 • Jak najwięcej mów do dziecka już od pierwszych dni życia, podczas zabiegów pielęgnacyjnych, zabaw, codziennych czynności i spacerów. Każda sytuacja jest dobra, aby rozwijać jego sprawność językową.
 • Starajmy się do dziecka mówić tak, aby widziało naszą twarz- dziecku należy dostarczać prawidłowych wzorców wypowiedzi. Mów poprawnie, nie powtarzaj wytworów językowych dziecka.
 • Staraj się rozszerzać wypowiedzi dziecka dopowiadając nowe, nieznane dziecku wyrazy, wzbogacaj jego słownik. Nie gaś naturalnej skłonności dziecka do mówienia cierpką uwagą, obojętnością.
 • Na pytania staraj się odpowiadać cierpliwie i wyczerpująco
 • Bardzo ważne jest, by dziecko nauczyło się gryźć i żuć. Zwróć też uwagę na sposób połykania- nie pozwalaj długo dziecku pić z butelki!!
 • Dziecko zawsze powinno oddychać nosem- jeśli jest inaczej skonsultuj się z pediatrą, jaka jest przyczyna.
 • Nie zmuszaj dziecka leworęcznego do pisania i rysowania prawą ręką, zaburza to funkcjonowanie mechanizmu mowy, co w konsekwencji może prowadzić nawet do jąkania.
 • Czytaj razem z dzieckiem, opowiadaj, ucz nowych rymowanek, wierszyków, piosenek.
 • Zachęcaj dziecko do mówienia- nie zmuszaj, chwal za każdy przejaw aktywności, nagradzaj pochwałą nawet najdrobniejsze sukcesy.
 • Pamiętaj, że większość zaburzeń mowy da się wyeliminować, jeśli terapia zacznie się w wieku przedszkolnym. Terapia nie może się opierać jedynie na spotkaniach z logopedą, ale musi być kontynuowana systematycznie w domu.
 • Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć- uczyń wszystko, aby mowa dziecka była prawidłowa od najmłodszych lat.

 • Czego nie powinni rodzice robić...
 • Jak najszybciej zrezygnuj z podawania dziecku smoczka i picia z butelki, zacznij gdy pojawią się pierwsze ząbki.
 • Unikaj zdrobnień (języka dziecinnego), dostarczaj dziecku prawidłowy wzorzec językowy danego słowa.
 • Absolutnie nigdy nie wyśmiewaj, nie ośmieszaj, nie zawstydzaj dziecka- nie każ go w związku z niepoprawną wymową.
 • Nie zmuszaj dziecka leworęcznego do posługiwania się prawą ręką w kresie kształtowania się mowy. Naruszenie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to do zaburzeń mowy, np. jąkania.