ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem
 • Słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
 • Bliższe poznanie Małej Ojczyzny
 • Spacerowanie w pobliżu przedszkola
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • Budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • Składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru, 
 • Swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • Rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

 

      2. Łąka wiosną 

 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • Naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy sol
 • Uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • Liczenie palców, przedmiotów itp., 
 • Poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

 

      3. Znam różne zawody

 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
 • Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • Wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • Odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko, liczenie palców, przedmiotów itp.,

 

      4. Moi rodzice

 • Odpowiadanie na pytania,
 • Podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak tata,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • Pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
 • Maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • Swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • Rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy, recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy,