ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 1. Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce. Nasza mała ojczyzna to nasze miasto- Skawina
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej: wzbogacanie wiadomości na temat historii naszej ojczyzny Polski oraz naszej małej Ojczyzny -Skawiny: 
 • Rozumienie  i stosowanie wyrażeń "Nasz kraj to Polska; My jesteśmy Polakami" oraz znaczenia obchodzenia świąt państwowych dla każdego Polaka z wykorzystaniem najważniejszych symboli (godło, flaga, hymn)
 • Kształtowanie postaw społecznych  i przygotowanie do życia w poszanowaniu  uniwersalnych wartości tj. Patriotyzm, Dobro, Miłość, Piękno, Mądrość, Odpowiedzialność 
 • Wdrażanie do czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych (okres pandemii)

 

           2. Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie…

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych: wzbogacanie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska przyrodniczego ŁĄKI – poznanie wybranych owadów i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku 
 • Przystosowanie zwierząt do warunków środowiska, zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie ewentualnych uprzedzeń i niechęci (dżdżownica, motyl, pszczoła, mrówka, biedronka, konik polny)
 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

          3. Muzyka jest wszędzie 

 • Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie,
 • Nazywanie muzyków grających na instrumentach,
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne i plastyczne, budzenie zainteresowań technicznych (wykonanie instrumentów z różnych materiałów),
 • Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach oraz innych przedmiotach 
 • Słuchanie muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, dynamice i nastroju,
 • Porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych

     

       4. Mama, tata, siostra, brat to jest mój cały świat- to moja kochana rodzinka. 

 • Kształtowanie uczucia  miłości i szacunku oraz przywiązania do rodziny: serdecznych zachowań wobec bliskich, okazywania swoich uczuć, sprawianie radości; interesowanie się pracą rodziców; 
 • Poznanie przykładów pięknej mowy ojczystej w  nagraniach artystów w oparciu o literaturę dziecięcą 
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzyczno - tanecznych i teatralnych  poprzez przygotowanie  upominków oraz Uroczystości  z okazji Dnia Matki i Dnia Taty.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz logicznego myślenia  poprzez zabawy 
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, spacerów i wycieczek. Wdrażanie do doskonalenia czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz utrzymywania ładu i porządku na sali podczas zabaw i po ich zakończeniu.     

 

        5. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że   jeszcze mały.

 • Wzbogacanie wiadomości na temat dzieci różnych ras i narodów - Poznanie  zwyczajów  życia dzieci różnych narodowości i ras: Polak Murzynek, Eskimos; Chińczyk (np. zabawy, ubiór, mieszkania, fauna i flora,  wzbogacanie słownictwa). 
 • Kształtowanie  uczucia miłości i szacunku dla mamy i taty oraz poczucia wartości rodziny w życiu każdego człowieka (Wszystkie dzieci potrzebują domu rodzinnego i miłości)  oraz przygotowanie do życia w poszanowaniu  uniwersalnych wartości tj. Przyjaźń, Koleżeństwo, Szacunek, Tolerancja, Dobro, Miłość, Piękno, Mądrość,  Odpowiedzialność) 
 • Nabywanie umiejętności tolerancji dla innych, szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych