ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 1. Polska – mój dom 
 • Poznanie swojej miejscowości: przypomnienie  jej historii, najważniejszych zabytków, legend, słuchanie nagrań  zespołów ludowych ze swojego regionu.
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej : utrwalenie naszych symboli narodowych: flagi, godła, hymnu, poznanie legend, opowiadań dotyczących historii państwa polskiego, krajobrazu.
 • Utrwalenie poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski-Warszawy, jej herbu i ważnych miejsc.
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenie podczas zabaw językowych.
 • Kształtowanie  kompetencji matematycznych : kształtowanie pojęć liczbowych,  rozwiązywanie działań matematycznych .
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich  , ilustrowanych tekstów.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw w ogrodzie.

 

 1. Wiosenny koncert na łące- poznajemy piękno przyrody.
 • Uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach (przypomnienie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt , określenie znaczenia barwy ochronnej; nabywanie szacunku do zwierząt).
 • Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody podczas spacerów.
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia w czasie pracy z książką, rozwiązywania zagadek, słuchania literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej i inwencji twórczej na zajęciach plastycznych.
 • Poznanie nominałów wybranych monet i banknotów podczas zabawy. 
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich  , ilustrowanych tekstów.

 

 1. Wielcy ludzie też kiedyś byli mali- znani Polacy.
 • Poznanie sylwetek wybranych sławnych Polaków ( Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Karol Wojtyła, Maria Skłodowska-Curie, ) 
 • Wzbudzanie zainteresowania sztuką i kulturą poprzez wielorakie oddziaływanie dziełem muzycznym, plastycznym, słownym .
 • Uświadamianie wychowankom dumy narodowej z osiągnięć wielkich Polaków 
 • Dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. 
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich , ilustrowanych tekstów.
 • Wykonywanie eksperymentów : formułowanie spostrzeżeń i wniosków.

 

 1. Kocham moją  rodzinę .
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i kształtowanie współuczestnictwa w życiu rodzinnym. 
 • Określanie relacji między członkami rodziny ( babci to mama mamy itp.), utrwalenie ich nazw ( opisanie cech charakterystycznych bliskich)
 • Przygotowanie programu artystycznego, wykonacie upominków dla rodziców. 
 • Poznanie wybranych zawodów- wypowiadanie się na temat pracy swoich rodziców. 
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, zabawy z cyframi 1-10.
 • Rozwijanie umiejętności czytania krótkich , ilustrowanych tekstów.
 • Zachęcanie do spędzania czasu z rodziną na świeżym powietrzu; spacery, plac zabawy itp.