Głoska „R” to głoska powstała na skutek wibracji przedniej części języka. Pojawia się w wymowie dziecka jako jedna z ostatnich około 5 roku życia, ponieważ wymaga dużej sprawności mięśni języka oraz jego pionizacji, tj. ruchów języka w pionie.  Nie przyspieszajmy wymowy „r”, bo może to wywołać u dziecka wadę wymowy. Później bardzo ciężko jest taką wadę poddać skutecznej terapii, gdyż łatwiej i szybciej daje się wywołać głoskę, której dziecko jeszcze w ogóle nie wymawia, niż korygować głoskę zniekształconą i w tej deformacji utrwaloną. Jeśli rotacyzm przedłuża się i 6-letnie dziecko nadal nie wypowiada „r” lub wypowiada, ale je zniekształca, jest to powód do rozpoczęcia terapii.

 

Przykłady ćwiczeń przygotowujących do wymowy „r”:

  • dotykanie końcem języka na przemian nosa i podbródka;
  • dotykanie językiem górnych zębów od wewnątrz i z zewnątrz;
  • noszenie czubka języka do dziąseł (z artykulacją głoski l);
  • unoszenie czubka języka do dziąseł (z artykulacją głoski d);
  • oblizywanie podniebienia przy otwartych ustach;
  • zmienianie układu języka z wąskiego na szeroki;
  • mlaskanie;
  • unoszenie języka do nosa i wywijanie go na brodę;
  • dynamiczne, szybkie wymawianie: lalalalalallllllllllllll;
  • dynamiczne wymawianie: dddddddddddddtdtdtdddtt .

Polecam filmik, na którym logopeda pokazuje ćwiczenia przygotowujące aparat mowy do prawidłowej artykulacji głoski "R", a także sam przebieg terapii logopedycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=EDraMiZB8GI

 

logopeda Agnieszka Majka