Drukuj

NASZE PRZEDSZKOLE ROZWIJA ZAINTERESOWANIA ZACHOWANIAMI PROEKOLOGICZNYMI I PROZDROWOTNYMI. 

KSZTAŁTUJE POSTAWY SZACUNKU WOBEC PRZYRODY, FAUNY, FLORY ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

 

Przedszkole Samorządowe nr 5 swoją działalnością:

Pracujemy  według  programu:

Wdrożenie  i kontynuacja programów autorskich:

Wdrożenie  i kontynuacja innowacji pedagogicznych:

Wykorzystując ogólnopolskie projekty:

Projekty  międzynarodowe:

 Projekty wewnętrzny :

 

Sposoby realizacji:

Kontynuacja programu ,,Dziecko i jego świat wartości”:

 

Kontynuacja  programu „ Umiem dostrzec piękno świata ”:

Kontynuacja  innowacji wychowawczej „Teraz jestem  małym przedszkolakiem - kiedyś mogę zostać wielkim polakiem. Cykl:Wielcy Polacy oczyma przedszkolaka”:

Kontynuacja programu „Multimedia  przedszkolaka”:

Kontynuacja  programu profilaktyki logopedycznej pt. „Chcę mówić poprawnie”

Kontynuacja programu zajęć rytmiki " Z rytmika za pan brat" .

Wdrożenie innowacji pedagogicznej  „ Kreatywne przedszkolaki ”.

Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Zabawa bez zabawek"

 Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Z ekologią i zdrowiem na Ty”.

Warsztaty matematyczne dla  6 -latków „ Mali Miłośnicy Matematyki”.

Projekt wewnętrzny  „ ABC bezpiecznego przedszkolaka”

Wdrożenie projektu ekologiczno-zdrowotnego  „Kolorowe dni w przedszkolu”