UWAGA WAŻNA INFORMACJA

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH , SĄ  ZOBOWIĄZANI DO POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W SKAWINIE W TERMINIE  DO 19 - 04- 2024 ROKU DO GODZ. 12:00

( DOKUMENT  " POTWIERDZENIA WOLI" JEST DOSTĘPNY W PRZEDSZKOLU)

BRAK POTWIERDZENIA  WE WSKAZANYM TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJA Z MIEJSCA W PLACÓWCE!!!

 

Poniżej link do informacji na stronie Gminy Skawiny o rekrutacji do przedszkoli:

 https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2024/03/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-samorzadowych-i-oddzialow-przedszkolnych

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się:

- dla dzieci kontynuujących od 4 MARCA 2024 r. i potrwa do 8 MARCA 2024 r.

- dla zapisujących się po raz pierwszy od 11 MARCA (godz. 8.00) i potrwa do 22 MARCA 2024 r. (godz. 15.00) 


Na stronie elektronicznej rekrutacji dostępne są wszystkie potrzebne druki i regulamin rekrutacji.

Rodzice składają oryginał wniosku i potwierdzone przez siebie kopie dokumentów spełniających kryteria

TYLKO W PRZEDSZKOLU PIERWSZEGO WYBORU.

 

BEZ UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WNIOSKI NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE. WSZELKIE KOPIE- KSEROKOPIE KSIĄŻECZKI ZDROWIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

UWAGA - rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach.