ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 

 1. „Dzień Dziecka”

 • Wyrabianie umiejętności empatycznych- zrozumienia i akceptacji różnic w wyglądzie innych dzieci /język, kolor skóry, tradycje, zwyczaje, sposób ubierania się, niepełnosprawność/ oraz odpowiedniego zachowywania się względem nich,
 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego oraz poprawności wymowy,
 • Utrwalenie znajomości poznanych liter, czytania,
 • Doskonalenie motoryki dużej oraz koordynacji ruchowej poprzez zabawy twórcze /ruchowe, dramowe, muzyczne/,

 2. Nadchodzi lato…

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem w czasie spacerów i podczas wspólnego oglądania prognozy pogody,
 • Zapoznanie z charakterystyką letnich zjawisk atmosferycznych /deszcz, burza, tęcza/- tworzenie „Kalendarza pogody”,
 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych – słuchanie ciekawostek na temat świata przyrody /fauna i flora lasu, łąki i pól/,
 • Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa w czasie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu /zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na placach zabaw, w czasie jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze/,  
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia, pór roku, miesięcy,

 3. Żegnamy przedszkole

 • Przygotowanie programu artystycznego na uroczystość z okazji „Pożegnania przedszkola”,
 • Wdrażanie do wzajemnego okazywania sobie pozytywnych uczuć: szacunku, zrozumienia, tolerancji,
 • Przybliżenie dzieciom nowego miejsca nauki- zapoznanie z zasadami panującymi w klasie przedszkolnej, na terenie budynku szkoły,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej oraz inwencji twórczej w zabawach grafomotorycznych i pracach plastycznych,
 • Doskonalenie umiejętności liczenia z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z zastosowaniem działań matematycznych,

 4. Wakacyjne plany

 • Utrwalenie wiadomości na temat poznanych krajów UE /symbole narodowe, stolica, zwyczaje, kulinaria, fauna i flora, charakterystyczne zabytki/,
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego poprzez naukę piosenek i grę na instrumentach perkusyjnych,
 • Doskonalenie poprawności wymowy głosek języka polskiego poprzez zabawy logopedyczne /opowiadania logopedyczne, ćwiczenia oddechowe, zabawy słuchowe/,
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, porównywania liczebności zbiorów z zastosowaniem znaków /<,>,=/.