ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE VI.

 

       1. Czekamy na Mikołaja

 • Poznanie postaci biskupa Mikołaja, zwróceniu uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz radość z otrzymywania i dawania prezentów.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych, aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości.
 • Nauka konstruowania gry, wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Kształtowanie koordynacji ruchowo- słuchowej –reagowanie na sygnał dźwiękowy.
 • Dostrzeganie humorystycznych aspektów w utworze literackim
 • Wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją, czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnego działania 

      2. Gdy zostaję w domu sam, wtedy własny koncert mam, bo z każdego kącika wyskakuje muzyka…

 • Kształtowanie  ekologicznej postawy  związanej ze źródłami energii.
 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów poprzez zabawy w różnicowanie, porównywanie i porządkowanie.
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie wyobraźni ruchowej i muzycznej , uwrażliwienie na różnice w natężeniu i wysokości dźwięku.

       3. Zabawy zimowe

 • Kształtowanie umiejętności w zakresie Elementarnej  nauki  czytania i pisania; wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie literki  P
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia oraz intuicji geometrycznej; wprowadzenie  i utrwalanie w zabawie cyfry 3
 • Budzenie zainteresowań zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w zimie
 • Wdrażanie do uważanego słuchania tekstu, kształtowanie umiejętności analizowania go.

       4. Idą święta 

 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie myślenia przestrzennego i kreatywnego.
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej.
 • Wdrażanie do uważanego słuchania tekstu, kształtowanie umiejętności analizowania go.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach orientacyjno –porządkowych.