ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE V.

 

 

1. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez interpretowanie tekstów literackich, piosenek oraz podczas swobodnych wypowiedzi. 
 • Wdrażanie do  udziału w zabawach ruchowych, integracyjnych, muzyczno-tanecznych oraz ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Przyzwyczajanie do podejmowania samodzielnych działań z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Utrwalenie określeń dotyczących położenia przedmiotów względem siebie.
 • Wdrażanie do zabaw z rówieśnikami w oparciu o ustalone zasady.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej.
 • Rozwijanie aktywnej postawy prozdrowotnej.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu oraz poczucia rytmu.

 

2. Nadchodzi zima

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą 
 • Nazywanie charakterystycznych zjawisk: opady śniegu, szron, szadź, 
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Zachęcanie do zabaw badawczych 
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej 
 • Rozwijanie sprawności manualnej 
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych 

 

3. Czekamy na święta 

 • Przypomnienie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.                                          
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia.                                                                                                                                        
 • Umuzykalnianie dzieci, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchów ciała.                                  
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie wyobraźni, wykonywanie ozdób świątecznych.                                                                                                                                        
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.                                                                            
 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań.                                                                     
 • Wdrażanie do skupiania podczas wykonywania działań matematycznych.                                                
 • Wigilia grupowa.                                                                                                                                             
 • Wspólne ubieranie grupowej choinki.

 

4. Witaj nowy roku 

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem witania Nowego Roku w różnych stronach Świata.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania następstw czasowych.
 • Poznanie praktycznego zastosowanie zegara.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania liczebności zbiorów. 
 • Utrwalenie zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. 
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, panowanie nad negatywnymi emocjami.