ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA MIESIĄC CZERWIEC

 

 

 1. DZIEŃ DZIECKA.

 

 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie koordynacji ruchów oka i ręki.
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia sprawstwa.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej.

 

2. W ŚWIECIE MARZEŃ.

 • Kształcenie umiejętności wrażania swoich myśli.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Poszerzenie doświadczeń plastycznych - planowanie pracy na płaszczyźnie.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.                                                                                                                      
 • Doskonalenie sprawności małej motoryki.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z emocjami.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania, porównywania liczebności zbiorów

3. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

 • Zapoznanie z warunkami życia, wyglądem oraz zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy na zadany temat.
 • Zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej.
 • Określanie długości poprzez mierzenie stopą, dłonią itp.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.

4. OD ZIARENKA DO BOCHENKA.

 • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba ( sianie zboża, kiełkowanie, koszenie, młócenie, mielenie, wyrabianie ciasta, pieczenie).
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Wyrabianie szacunku dla pracy ludzi związanych z procesem „powstania” chleba.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

4. NIECH ŻYJĄ WAKACJE.

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych - planowanie pracy na płaszczyźnie
 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku.
 • Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej.
 • Doskonalenie umiejętność dodawania i odejmowania