ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  GRUDZIEŃ

 

  „Górnik świdrem węgiel kruszy”

 • zapoznanie z pracą górnika na podstawie literatury , wzbogacanie słownictwa
 • dostrzeganie użyteczności pracy górników
 • określanie cech fizycznych węgla
 • rozwijanie umiejętności plastycznych –rysowanie węglem
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • rozpoznawanie liter drukowanych małych i dużych

„Nadeszła zima”

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 • rozpoznawanie cyfr
 • obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zi­mowej szacie
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwa­gi na zanieczyszczenia, które zatrzymują
  w so­bie.

„Święta tuż-tuż”

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 • rozpoznawanie cyfr.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji
  i miłości.

  ”Skok w Nowy Rok”

 • poznanie różnych sposobów odmierzenia czasu
 • utrwalenie nazw pór roku, miesięcy- klasyfikowanie przedmiotów
 • rozwijanie ekspresji ruchowej ,pomysłowości i płynności ruchu
 • rozpoznawanie poznanych liter drukowanych małych i dużych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w małych grupach