ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

    

    I. JESIENIĄ W SADZIE. 

 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa zapobiegających  covid-19.
 • Wprowadzenie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 
 • Utrwalanie litery o.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2.

 

    II. WARZYWA ZNANE I LUBIANE. 

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci poprzez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem;
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.
 • Wprowadzenie litery a- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Utrwalenie poznanych liter. 
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 3. 

 

    III. MOJA RODZINA 

 • Rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Przypomnienie miejsc pracy rodziców, podawanie informacji jakie zawody wykonują.
 • Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
 • Wyrabianie umiejętności spontanicznego wypowiadania się w różnych sytuacjach, bez lęku, że wypowiedź będzie krytykowana lub ustawicznie poprawiana,
 • Nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • Wprowadzenie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

    IV. ZWIERZĘTA DOMOWE. 

 • Dziecko  rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze zwierzęta domowe ( pies, kot,  chomik, papuga, rybki).
 • wie, jak należy opiekować się swoim ulubieńcem.
 • dostrzega potrzeby zwierząt i stara się je zaspokajać.
 • rozumie mowę ciała kota i psa, wie, kiedy należy trzymać się od nich z daleka.
 • Wprowadzenie litery e – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 • Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 4.
 • Rozpoznaje dźwięki wydawane przez koty i psy w różnych sytuacjach. Stara się na ich podstawie  określić emocje zwierząt: cieszy się, boi ( piszczy), złości ( warczy).
 • Potrafi wskazać popularne rasy psów i kotów, dostrzega  różnice w ich wyglądzie.
 • Uważnie słucha czytanych utworów literackich, potrafi odpowiedzieć na postawione pytania.