PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA

DZIECKA W PRZEDSZKOLU


1. W przypadku nagłego zachorowania dziecka na terenie przedszkola, nauczyciel  sprawujący w danej chwili opiekę nad dzieckiem, telefonicznie powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.

2.W przypadku stwierdzenia u dziecka lub pracownika przedszkola, objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to należy:

1)     Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu.

2)     Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny.

3)     Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że takie będą wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

4)     Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5)     Powiadomić organ prowadzący i nadzorujący przedszkole.

6)     Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego.

III.

WAŻNE TELEFONY KONTAKTOWE:

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji PSSE w Krakowie

tel. 12 684 40 33, tel. 12 684 40 32,

tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

w godz. od 15:05 do 7:00 we wszystkie dni wolne od pracy tel. 12 684 40 32 INFOLINIA   800 190 590

Telefon alarmowy: 112

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie – 12 2761997

Organ prowadzący:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie- Kierownik Wydziału Edukacji - 12 2770143

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

wizytator Małgorzata Marecik

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

Tel: 12 448-11-10Fax: 12 448-11-62

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kraków Oddziały Zakaźne

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Maciej Jakubowskiego

tel.: 12 400 20 47

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, os. Na Skarpie 66,

tel.: 12 622 93 90

IV.

 

  1. W sytuacji  braku możliwości kontaktu z wyżej wymienionymi, w przypadku lekkich objawów chorobowych nauczyciel jest zobowiązany zapewnić dziecku miejsce do odpoczynku, do czasu przyjazdu rodziców.
  2. W przypadku silnych, nasilających się objawów chorobowych nauczyciel informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola, który jest zobowiązany do podjęcia działań pomocy przed medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz  wzywa pogotowie.  Lekarz pogotowia  przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
  3. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.