O nas
O NAS - WIZJA, MISJA PDF Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2016 00:00


WIZJA

NASZE PRZEDSZKOLE POMAGA DZIECIOM POKONYWAĆ

CODZIENNE TRUDNOŚCI I UCZY BEZPIECZNIE ŻYĆ

W ZGODZIE Z OTACZAJĄCĄ PRZYRODĄ


MISJA

Celem działalności naszego przedszkola jest taki wpływ na dziecko,

by radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, by umiało harmonijnie współżyć z ludźmi,

dbało o środowisko naturalne i potrafiło wybrać co dla niego jest dobre.

Uczymy sposobów unikania i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających

własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu.

Dążymy  do  tego , aby  nasze  dzieci  możliwie najwcześniej

wyposażone zostały w nawyki unikania,

zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw

oraz dbania o środowisko naturalne.Przedszkole Samorządowe nr 5 swą działalnością:

 • zapewnia indywidualną drogę rozwoju każdego dziecka,
 • odkrywa i rozwija zainteresowania przyrodnicze dzieci,
 • rozwija poczucie własnej wartości (wiary we własne siły),
 • umożliwia podejmowanie różnych form aktywności,
 • troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,
 • promuje pro-zdrowotne wychowanie,
 • zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,
 • zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,
 • promuje uniwersalne wartości,
 • kultywuje tradycje rodzinne regionalne i narodowe,
 • uczy zasad współżycia społecznego,
 • szanuje (przestrzega) prawa dziecka,
 • stwarza miłą, życzliwą i akceptującą atmosferę,
 • stwarza warunki dobrej zabawy,
 • umożliwia pozytywne kontakty z rówieśnikami,
 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem,
 • wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły,
 • doradza i pomaga rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych,
 • zapewnia atrakcyjne formy wzajemnej współpracy,
 • gwarantuje dobrze zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny oparty na nowoczesnych koncepcjach pedagogicznych,
 • oferuje atrakcyjne zajęcia, zabawy i imprezy,
 • jest zadbane i estetycznie urządzone ,                      ­
 • posiada wysoko kwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy,
 • umożliwia stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.


Pracujemy  według  programu:

 • Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja,
 • „Trampolina” M. Janiak, K. Witerska, wydawnictwo PWN,
 • „Zbieram, poszukuję, badam” D. Dziamska, M. Buchnat, wydawnictwo Nowa Era.


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Uczestniczę w poznawaniu piękna naszego kraju
poprzez wielorakie formy aktywności własnej.

Rozwijam zainteresowania i możliwości aktywnego działania
na rzecz najbliższego i dalszego środowiska.

 

Sposoby realizacji:

 1. Pogłębianie przez dzieci wiedzy na temat historii, kultury i zabytków naszego kraju:
 • Poznanie przez dzieci symboli miast i regionów Polski;
 • Zapoznanie dzieci z położeniem geograficznym wybranych regionów Polski, ważniejszych miast,  krain geograficznych, fauną i florą występującymi w danym regionie;
 • Przedstawienie typowych zajęć ludzi zamieszkujących dany region, przybliżenie elementów gwary oraz obrzędów charakterystycznych dla określonego regionu;
 • Zapoznanie dzieci ze sławnymi Polakami z poszczególnych regionów kraju;
 • Przybliżenie dzieciom wybranych faktów z historii Polski – zorganizowanie spotkania z historykiem;
 • Wycieczka do Krakowa w celu przybliżenia kultury i tradycji Małej Ojczyzny.


       2. Stwarzanie sytuacji mających na celu rozwijanie świadomości dotyczącej poczucia przynależności narodowej:

 • Poznanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn);
 • Zapoznanie ze stolicą Polski;
 • Zorganizowanie spotkania dzieci z koła teatralnego i tanecznego z klubem „Seniorek” w Skawinie o charakterze patriotycznym;
 • Zorganizowanie spotkania z żołnierzem;
 • Celebrowanie uroczystości narodowych.


      3. Zapoznanie z historią, kulturą i tradycjami Skawiny jako najbliższego otoczenia dzieci:

 • Organizowanie zajęć z wykorzystaniem legend skawińskich;
 • Częste wyjścia i wycieczki po najbliższej okolicy;
 • Współpraca z Muzeum Regionalnym w Skawinie;
 • Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny;
 • Zorganizowanie cyklu warsztatów lub spotkań z mieszkańcami Skawiny.


       4. Realizowanie innowacji ,,Taneczna podróż po Polsce – od Wawelu do Helu”:

 • Prowadzenie koła tanecznego;
 • Udział w przeglądzie regionalnym;
 • Zorganizowanie konkursu gminnego „Mam talent”;
 • Organizowanie oprawy tanecznej do cyklicznych przedstawień zorganizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Podróże małe i duże-wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły”.


        5. Realizowanie innowacji pedagogicznej ,,Podróże małe i duże-wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły”:

 • Gromadzenie i przekazywanie nauczycielom materiałów o danym regionie Polski, prowadzenie zajęć;
 • Organizowanie cyklicznych przedstawień ukazujących kulturę i tradycje danego regionu;
 • Wzbogacanie kącików regionalnych na salach;
 • Kontakt i wymiana między innymi przedszkolami w Polsce w celu zdobycia wiedzy oraz materiałów u źródeł;
 • Zorganizowanie gminnego konkursu ,,Znam swój kraj”.

        6. Realizowanie innowacji pedagogicznej „Historia w Przedszkolu”.

        7. Realizowanie innowacji pedagogicznej „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”.

 • Konkurs recytatorski „Wiersze polskich poetów”;
 • Konkurs plastyczny „Smok Wawelski”. 

       8. Realizowanie innowacji pedagogicznej „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”.

 • Gminny konkurs plastyczny „W krainie uśmiechu”;
 • Pokaz multimedialny dla rodziców.

       9. Cykliczne zajęcia kulinarne w przedszkolu polegające na przygotowywaniu przez dzieci zdrowych przekąsek na bazie sezonowych warzyw i owoców,     pobudzenie u dzieci zmysłu smaku i węchu, wzroku i dotyku poprzez umożliwienie im samodzielnego przygotowywania posiłków i degustacji.

 


Myślą przewodnią tej innowacji jest nauczenie dzieci poprzez zabawę jak jeść i co jeść, wykorzystując przy tym całą paletę kolorów.

Dotyczy ona wszystkich grup przedszkolnych w placówce czyli 3-6-latków i ma charakter organizacyjny.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia                   i wychowania:

 

·         Zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania  poprzez przygotowanie prostych posiłków z warzyw i owoców i innych produktów bogatych w witaminy.

·         Utrwalanie znajomości kolorów oraz niektórych witamin.

·         Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

·         Wspólne ustalanie przez dzieci jadłospisu przedszkolnego z intendentką.

·         Wprowadzenie zasad savoire-vivre'u nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu.

·         Zachęcanie rodziców do zdrowego odżywiania, wspólnego gotowania, poprzez

obserwację zajęć, umieszczanie w Kąciku Rodzica informacji o zdrowym odżywianiu.

 

Innowacja „Tęczowe witaminki w oczach chłopca i dziewczynki” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1.      Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w ramach realizacji tematów kompleksowych kształtujących nawyki zdrowotne- celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie w dzieciach entuzjazmu do zdrowych postaw dotyczących żywienia, pokazanie dzieciom jak można jeść zdrowo i kolorowo, przekazanie dzieciom wiedzy, dlaczego warto jeść zdrowo.

 

2.      Cyklicznych zajęciach twórczych z przedstawicielami zawodów promujących zdrowe odżywianie (intendent, kuchnia, dietetyk, centrum natur house itp.) dla przedszkolaków, które zachęcą m.in. rodziców do włączenia się w propagowaną działalność edukacyjno-zdrowotną przedszkola.

 

3.      Zajęciach edukacyjnych „Tęczowe dni”- znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy  poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „Tęczowe dni ”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę, oraz będzie poznawało różne owoce, warzywa oraz produkty nabiałowe konkretnego koloru. 

4.      Realizacji zajęć kółka kulinarnego „Kuchcikowo” , których celem głównym jest wdrażanie do zdrowego odżywiania poprzez przygotowywanie posiłków z zdrowych produktów. Zajęcia kółka kulinarnego przeznaczone są dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Skierowane są przede wszystkim dla dzieci chętnie pomagających rodzicom w kuchni i lubiących przyrządzanie posiłków.