WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Innowacje pedagogiczne 2017/2018 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 18:55


INNOWACJE PEDAGOGICZNE ORAZ PROGRAMY AUTORSKIE

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 - OPIS


Program autorski :  ,,Dziecko i jego świat wartości”.


 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

     Program autorski :  „Dobre maniery”


 •  Prowadzenie zajęć przez nauczycieli poszczególnych grup rozwijających dobre maniery u dzieci  - używanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zachowanie się w stosunku do dzieci i dorosłych, właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, nakrywanie do stołu, właściwy strój itp.
 • Kształtowanie postaw grzecznego i dobrze wychowanego przedszkolaka, który zna zasady kulturalnego zachowania.
 • Zapoznanie z pojęciem savoir-vivre
 • Rozwijanie świadomości znaczenia przyjętych norm postępowania


           Innowacja pedagogiczna : „Historia w przedszkolu – przedszkolak patriota”  


 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych , wycieczek wprowadzających dzieci w zagadnienia historii, kultury i sztuki – Skawina , Kraków, spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi na terenie miasta , spotkania w Muzeum  Regionalnym;
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Polska moja Ojczyzna”;
 • Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości;
 • Udział w uroczystościach gminnych związanych ze 100 – leciem Odzyskania Niepodległości;
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – członkami stowarzyszeń naszego regionu;
 • Organizowanie wycieczek i spacerów po okolicy, poznawanie środowiska geograficzno – przyrodniczego;
 •  Prezentacje multimedialne dla grupy IV, V „ Moja pierwsza historia Polski”


           Innowacja pedagogiczna : „Po nitce do kłębka” 


 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami ginących zawodów;
 • Zorganizowanie wycieczki do skansenu w Wygiełzowie lub w Laskowej;
 • Zorganizowanie warsztatów dla dzieci w Castoramie;
 • Organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych na temat ginących zawodów.


           Innowacja pedagogiczna :  „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”:

 • Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”.
 • Współpraca z teatrem bajka  - celebrowanie wartości tj. dobro, szacunek do innych itp.
 • Akcja ,,Zima z książką” – uatrakcyjnianie czytania książek podczas krótkich dni zimowych;
 • Zorganizowanie wycieczki do najbliższej drukarni lub wydawnictwa;
 • Zorganizowanie wyjścia lub wyjazdu do Muzeum Regionalnego w Skawinie lub wybranego Muzeum w Krakowie lub okolicy;
 • Zorganizowanie spotkania dla dzieci z pasjonatem historii i literatury;
 • Zorganizowanie warsztatów z bajkoterapii przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną;
 • Uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu i urządzeń multimedialnych – ukazywanie sposobów korzystania z gier edukacyjnych;
 • Zorganizowanie kącika czytelniczego umożliwiającego wzajemną wymianę książek wśród dzieci, podczas pikniku rodzinnego;
 • Zorganizowanie kiermaszu pod hasłem ,,Książka najlepszym prezentem dla dziecka”.


           Innowacja pedagogiczna: „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka” • Dzień emocji- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem różnorodnych metod stymulujących rozwój emocji;
 • Gminny konkurs plastyczny – Piękna nasza Polska cała- zaprojektuj pocztówce o Polsce
 • Kącik wyciszenia – relaksacji- Oaza Spokoju
 • „W królestwie cicho-sza” – słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • „ Bajki –pomagajki”- słuchanie bajek terapeutycznych
 • Kącik Rodzica- gazetka  ścienna oraz broszurki dla rodziców na temat rozwoju emocjonalnego dzieci.
 • Koło plastyczne- „ Mały Artysta”
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczna w Skawinie – zajęcia z cyklu” Spotkanie z bajka terapeutyczną”       


        Innowacja pedagogiczna z zakresu profilaktyki logopedycznej pt. ,,Prychaj, parskaj, dmuchaj…


 • Prowadzenie zajęć logopedycznych przez nauczycieli poszczególnych grup o charakterze profilaktycznym (raz w tygodniu lub częściej wg potrzeb);
 • Zorganizowanie kącików logopedycznych na wszystkich salach;
 • Zorganizowanie konkursu międzygrupowego ,,Wierszyki łamią nam języki” z udziałem SPPP w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej;
 • Zorganizowanie zewnętrznego konkursu plastycznego pt. ,,Gimnastyka buzi i języka’;


             

Innowacja pedagogiczna ,,W przedszkolu jak w domu”.


 •  Wspólne zabawy na sali mające na celu pokonanie stresu związanego z nową sytuacją,
 •  Spotkanie z rodzicami pt. ,,Znam swoje dziecko”,
 •  Konkursy wewnątrzgrupowe: ,,Rzeźby ze śniegu”, ,,Najpiękniejsza pisanka”,
 •  Wykonanie wspólnie z rodzicami i dziećmi drzewa genealogicznego,
 •  Udział w ogólnopolskiej akcji „Miś w świecie literatury”,
 •  Poszerzanie relacji ,,Dziecko – rodzina – przedszkole”,
 •  Cykliczne spotkania z rodzicami.


          

Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr VII                                    Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy

Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo” .Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V


 
INFORMACJE DLA RODZICÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00


TO WYDARZY SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:


 GRUPA I: 

 • 30.11. - Zabawa Andrzejkowa
 • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

GRUPA II:                   

 • 30.11-  Zabawa Andrzejkowa
 • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

GRUPA III :

 • 12.11 - Multicentrum
 • 21.11- Spotkanie z Kumkusiem Żabką CKiS w Skawinie 
 • 22.11 - Fizyka dla Smyka
 • 30.11-  Zabawa Andrzejkowa
 • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

 GRUPA  IV :

 • 21.11- Spotkanie z Kumkusiem Żabką CKiS w Skawinie 
 • 22.11 - Fizyka dla Smyka
 • 30.11- Zabawa Andrzejkowa
 • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

   GRUPA V:

  • 6 .11- Warsztaty dla Rodziców
  • 21.11- Spotkanie z Kumkusiem Żabką CKiS w Skawinie 
  • 22.11 - Fizyka dla Smyka
  • 30.11- Zabawa Andrzejkowa
  • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

  GRUPA VI:

  • 15.11- Bajka w Muzeum Regionalnym 
  • 19. 11- Multicentrum
  • 21.11- Spotkanie z Kumkusiem Żabką CKiS w Skawinie 
  • 22.11 - Fizyka dla Smyka
  • 30.11-  zabawa Andrzejkowa
  • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

   GRUPA VII:

  • 7.11- Muzeum Regionalne
  • 13.11- Spotkanie z Kasimierą Wożniak - Muzeum Regionalne
  • 16.11- Lekcja biblioteczna z rodzicami
  • 21.11- Spotkanie z Kumkusiem Żabką CKiS w Skawinie 
  • 22.11 - Fizyka dla Smyka
  • 29.11- Spotkanie z P. Czesławem Gąsiorowskim- Zwyczaje Andrzejkowe 
  • 30.11- Zabawa Andrzejkowa
  • 5.12. Spotkanie z Mikołajem i z Teatrem BAJKA 

   i okazaną pomoc w roku szkolnym 2012/2013:

   Grupa I:

   • Pani Marzenie Piwowarczyk
   • Pani Paulina Szuba

   Grupa II:

   • Państwu Marcie i Mirosławowi Krejca
   • Pani Annie - Marii Salus
   • Panu Tomaszowi Wącław
   • Pani Agnieszce Visentinii

   Grupa III:

   • Państwu Monice i Bogusławowi Kopta
   • Państwu Sylwii i Danielowi Lisiewicz
   • Państwu Natalii i Markowi Babraj
   • Państwu Ewelinie i Piotrowi Doroz
   • Państwu Marcie i Mariuszowi Kukuła
   • Państwu Marii Szafraniec i Piotrowi Krawczyk
   • Państwu Annie i Wojciechowi Migdał
   • Państwu Magdalenie i Rolandowi Zemła

   Grupa IV:

   • Państwo Grażynie i Januszowi Kowalikom
   • Pani Katarzyna Wicherek

   Grupa V:

   • Pani Agnieszka Blus
   • Państwu Paulinie i Bogdanowi Kawaler 
   • Państwu Ewie i Krzysztofowi Kucik
   • Pani Joannie Milarskiej
   • Pani Agnieszce Skrzeczek
   • Państwu Małgorzacie i Pawłowi Szymskim

   Grupa VI:

   • Państwu Annie i Tomaszowi Król
   • Państwu Joannie i Łukaszowi Myjak
   • Pani Gabrieli Preisner
   • Pani Agnieszce Szymanek
   • Państwu Sylwii i Maciejowi Wojdyńskim

   Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w organizacji Dnia Dziecka: Uśmiech

   • Bahlsen Polska spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Sp. k.
   • Hipermarket Carrefour Zakopianka
   • Lajkonik Snacks GmbH Sp. k.
   • Państwo Mariusz i Marta Kukuła
   • Pani Agnieszka Visentinii

   Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu,

   którzy pomogli w organizacji Pikniku Przedszkolnego w dniu 18.06.2013 roku.

   Za upieczenie ciast i przekazanie ich, na rzecz pikniku:

   • Pani Iwonie Babral
   • Państwu Marcie i Mirosławowi Krejca
   • Państwu Iwonie i Sylwestrowi Kosowskim
   • Pani Joannie Myjak
   • Pani Annie Ozga
   • Pani Gabrieli Preisner
   • Pani Oldze Riss
   • Pani Agnieszce Skrzeczek,
   • Pani Agnieszce Szymanek
   • Pani Katarzynie Wicherek.

   Za przekazanie butli z helem do balonów:

   Panu Maciejowi Wojdyńskiemu

   Za przekazanie upominków na Piknik Przedszkolny:

   • „Barbaras” Firma Odzieżowa – M. Skowron, Staszów
   • Państwu Natalii i Markowi Babraj
   • Państwu Ewelinie i Piotrowi Doroz
   • Pani Justynie Gaczorek
   • Państwu Paulinie i Bogdanowi Kawaler
   • Panu Dawidowi Kopieć
   • Państwu Monice i Bogusławowi Kopta
   • Państwu Ewie i Krzysztofowi Kucik
   • Państwu Annie Król
   • Państwu Sylwii i Danielowi Lisiewicz
   • Pani Monice Moskała
   • Państwu Joannie i Łukaszowi Myjak
   • Państwu Annie i Wojciechowi Migdał
   • Pani Annie Ozga
   • Pani Marzenie Piwowarczyk
   • Pani Karolinie Płonka
   • Pani Agnieszce Skrzeczek
   • Państwu Małgorzacie i Pawłowi Szymskim
   • Pani Paulinie Szuba
   • Pani Sylwii Wojdyńskiej

   Dziękujemy

    
   PLAN UROCZYSTOŚCI PDF Drukuj Email
   poniedziałek, 05 września 2016 00:00


   Plan uroczystości i wydarzeń przedszkolnych

    zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019


   Lp.

   Uroczystość , wydarzenie

   Termin realizacji


   Na śmieci nie ma innej rady –segreguj odpady „ -

   Akcja „Sprzątanie świata”.

   Wrzesień


   Jak być bezpiecznym   ”

   -ewakuacja dla dzieci w przedszkolu

   Wrzesień /październik   Dzień Przedszkolaka

   20 września


   Święto naszej  Pani ” -Dzień Edukacji Narodowej


   Październik


   Święto drzewa”- wycieczka do  parku

   10 październik   Słoneczne wieści

   -Kwartalnik

   Co kwartał


   Bezpieczna droga do przedszkola”- pogadanka. z policjantem


   Październik

   Marzec


   Wizyta w teatrze ” Wyjazd na spektakl teatralny

   Wg ofert   Gminny konkurs plastyczny- „ Piękna nasza Polska cała”- zaprojektuj pocztówka o Polsce

   Listopad
   Gawęda  z seniorem

   Listopad   11 listopada „-Akademia z okazji  Dnia  Niepodległości.

   Listopad
   „ A idźże chodaczku –zabawy Andrzejkowe

   Listopad
   Gwiazdka dla zwierzaka” –  akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt

   Listopad, grudzień
   „Teatr    w   przedszkolu”

   Wg ofert   ABC  Małego Ratownika”-

   Spotkanie z ratownikiem medycznym

   „ Malta”   Listopad


   Zdjęcia z Mikołajem


   6 grudnia


   Przyjedź do nas Mikołaju”

   -wizyta Mikołaja

   Grudzień


   Akcja charytatywna pt. „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”.


   Listopad – grudzień


   Szopka Bożonarodzeniowa” Konkurs organizowany przez Parafię Miłosierdzia Bożego

   Grudzień


   Pójdźmy wszyscy do stajenki –tradycyjne jasełka dla przedszkola .

   Grudzień


   Kolędowanie  z Orlando-biurem pielgrzymkowym

   i Seniorkiem-klubem  emerytów

   Grudzień/Styczeń


   Kiermasz na rzecz dzieci z Krzeszowic


   Grudzień


   ”  Jest taki dzień”-spotkania  wigilijne


   Grudzień


   Kolęda przy żłóbku –kolędowanie z absolwentami przedszkola-uczniami szkół muzycznych


   Styczeń


   Jestem już przedszkolakiem ”-Pasowanie na przedszkolaka


   Styczeń /Luty


   Dzień Babci i dziadka ” występ taneczno- recytatorski

   Styczeń   Jak karnawał to zabawa  „– Zabawa karnawałowa „

   Styczeń /luty   Powitanie wiosny ”-uroczyste powitanie wiosny-występ wokalno recytatorski


   21 Marzec


   Wielkanocne zwyczaje ”teatrzyk dla przedszkolaków i rodziców


   Marzec/Kwiecień


   Zróbmy coś dobrego wzorem Ojca Świętego Jana Pawła II” -Akcja charytatywna

   Marzec – Kwiecień   Mam talent” konkurs gminny


   Marzec/kwiecień


   Międzygrupowy konkurs recytatorski –wiersze polskich autorów J.Tuwim, W.Chotomska , J.Brzechwa.”Wierszyki łamią nam języki”

   Kwiecień


   Od autora do książki”-wycieczka do drukarni lub wydawnictwa


   Kwiecień


   „Dzień Strażaka”   -spotkanie ze strażakami

   Maj   Święto  Konstytucji 3 maja” i  „Dnia Flagi”-pogadanki w grupach


   Maj


   Dzień Dziecka –wyjście do Kolorado


   Czerwiec

     


   Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krakowie  lub okolicach”/etnograficznego ,technicznego,historycznego lub sztuki wszpółczesnej”

   Maj / Czerwiec


   Dzień Dziecka „Happy Kids


   Maj /Czerwiec


   Wędrówki skawińskiego Sokoła „– warsztaty w Muzeum Regionalnym.


   Cały rok


   Wiosenne spotkania z muzyką” Koncert wiosenny w  Szkole  Muzycznej  „Etiuda”


   Maj


   Zorganizowanie „Kącika czytelniczego- czytanie na trawie ”  podczas Pikniku Rodzinnego oraz Kiermaszu książek pt.” Książka najlepszym prezentem  dla dziecka

   Maj


   Z mamą   i tatą    jest zawsze wesoło” – warsztaty z rodzicami

   Maj/czerwiec


   Spotkanie ze strażnikiem miejskim  z cyklu

   W trosce o młodego człowieka


   Cały rok


   „  Pożegnanie przedszkola - Przedstawienie wokalno- muzyczne

   Czerwiec