Kadra
Kadra - pracownicy PDF Drukuj Email
wtorek, 30 sierpnia 2016 00:00


Wykaz  pracowników :


Dyrektor: mgr Bożena Rapacz-Margielewska


Wicedyrektor: mgr Zofia Lempart


Nauczyciele :


GRUPA I

mgr Agnieszka Majka

mgr Anna Jacoszek


GRUPA II

mgr Barbara Pławecka

mgr Joanna Łęcka


GRUPA III

mgr Izabela Rak


GRUPA IV

mgr Monika Modzelewska

mgr Bożena Rapacz-Margielewska

mgr Zofia Lempart


GRUPA V

mgr Zuzanna Droździewicz

mgr Alicja Połyniak


GRUPA VI

mgr Wiesława Pęcak

mgr Małgorzata Żak- Gdula


GRUPA VII

mgr Maria Machowska

mgr Ewelina Latoś


Logopeda:Język angielski: 

mgr Wiesława Kozieł


Katecheta:

mgr Beata Drążek


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI PRZEDSZKOLA:

Budek  Krystyna

Czernachowska Teresa

Czernachowska- Maciejaszek Katarzyna

Hytkowska Małgorzata

Kania  Bożena

Knapik Katarzyna

Król  Maria

Łęcki Rafał

Nowak Barbara

Nowak Marcin

Sobucka Lidia

Stec Irena

Suryło  Jadwiga

Tylec Danuta

Wątorska Agnieszka

Wilkońska Urszula 
KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA-opis PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 września 2014 00:00


Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne

i jest dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym

jak i metodycznym. Systematycznie doskonali organizację

i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody,

które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego

potencjału możliwości rozwojowych.

Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi

oraz  monitorują indywidualny rozwój każdego

wychowanka w procesie systematycznych obserwacji

w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka,

a także udziela pomocy psychologiczno - logopedycznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,

a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci

oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.

Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań.