ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC  STYCZEŃ  W GRUPIE V

1. WITAMY NOWY ROK

 • Kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania następstw czasowych, utrwalenie pojęć: tydzień, miesiąc, pora roku, rok.
 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, określanie zjawisk atmosferycznych , utrwalenie zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
 • Praktyczne zastosowanie kalendarza oraz zegara.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania liczebności elementów zbioru.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej – dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, panowanie nad negatywnymi emocjami.


2. ZIMOWE ZABAWY

 • Zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji plastycznej.
 • Ukazanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu, zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Rozpoznawanie części wspólnej zbiorów.
 • Rysowanie do wysłuchanego tekstu.


3. KOCHANA BABCIU ,KOCHANY DZIADKU

 • Rozwijanie mowy.
 • Zachęcanie do pozyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków swojej rodziny.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia ,zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Pamięciowe opanowanie utworu literackiego.
 • Wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego.
 • Nauka piosenki.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Prezentowanie swoich umiejętności.


4. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

 • Rozwijanie mowy.
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.