ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC  KWIECIEŃ  W GRUPIE V

1. W KOSMOSIE

 • Poszerzanie wiadomości na temat przestrzeni kosmicznej,
 • Wyrabianie postawy proekologicznej,
 • Wyrażanie wiedzy na temat własnej planety w ekspresji plastycznej,
 • Rozpoznawanie kierunku linii melodycznej,
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • Ćwiczenia kolorystyczne,
 • Poznanie zjawiska powstawania dnia i nocy,
 • Zapoznanie z literą ,,Ż”.

2.    SPORT  TO ZDROWIE

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
 • Zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • Łączenie pojęć matematycznych z czytaniem,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego,
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych.

3. MIESZKAM W POLSCE I W EUROPIE

 • Utrwalanie znajomości swojego adresu,
 • Rozwijanie percepcji słuchowej,
 • Zapoznanie z literą j: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • Przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w swojej miejscowości,
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • Poznawanie herbu warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków,Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,

 1. 4. MALI STRAŻNICY PRZYRODY

 • Uświadomienie konieczności dbania o lasy,
 • Zapoznanie z literą ,,h”,
 • Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie,
 • Wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej,
 • Rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności,
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania,
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.