ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC  W GRUPIE V.


         1. DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.

 • Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach.
 • Wdrażanie do poszanowania członków rodziny i rówieśników.
 • Poznanie praw dziecka uświadomienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 • Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych, dostrzeganie różnic  i podobieństw między ludźmi.
 • Mierzenie długości wybranych przedmiotów dowolnie obraną jednostką miary, gromadzenie doświadczeń prowadzących do odkrywania stałości długości
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Tworzenie atmosfery dobrej zabawy, motywowanie dzieci do współdziałania .

       2.  BEZPIECZNE WAKACJE.

 • Poznanie stałego naturalnego następstwa czasu – cykliczność pór roku.
 • Poznanie charakterystycznych cech lata-rozwijanie kreatywności  i logicznego myślenia.
 • Zwrócenie uwagi na konieczność  ochrony środowiska, budzenie zainteresowania światem przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa  w obliczu zagrożeń
 • Utrwalenie znajomości określeń dotyczących położenia przedmiotów  w przestrzeni i umiejętności posługiwania się nimi .

        3. POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

 • Kształtowanie zainteresowania geografią Polski stwarzanie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą.
 • Rozumienie konieczności pożegnania kolegów, zabawek oraz wychowawcy
 • Zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu.
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających samodzielne badanie, kształtowanie postawy twórczego badacza.
 • Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci