ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC  CZERWIEC  W GRUPIE V

1.  WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

 • budzenie zainteresowania własnym świętem
 • rozwijanie mowy
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci,
 • wykorzystanie w pracy różnorodnych materiałów
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zapoznawanie z figurami geometrycznymi
 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

2.MOJE PODWÓRKO

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • wyrabianie u dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się względem innych osób,
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie dzieci z etapami rozwojowymi pszczoły.

3.WKRÓTCE WAKACJE

 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem ,
 • zachęcania do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • prezentowanie własnych umiejętności,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

4. TO  JUŻ LATO.

 • rozpoznawanie i nazywanie aktualnej pory roku , dostrzeganie  zmian zachodzących  w przyrodzie wraz ze zmianami pór roku ,
 • czytanie globalne nazw pór roku i charakterystycznych zjawisk, roślin z nimi związanych   , układanie zdań , liczenie wyrazów ,w zdaniu , dzielenie na sylaby i  głoski
 • kształtowanie umiejętności społecznych  dzieci, porozumiewania się z dorosłymi
 • uczestniczenie  w  zajęciach  ruchowych , zabawach i grach  w ogrodzie przedszkolnym ,
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych ,posługiwanie się mową , gestem.