ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE V1. Co robią zwierzęta jesienią?

 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy.
 • Łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
 • Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej.

2. Jesień w sadzie.

 • Zapoznanie z wyglądem sklepu, w którym można kupić owoce.
 • Zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych.
 • Zapoznanie ze sposobem wykonania kompotu jabłkowego.
 • Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.
 • Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów.
 • Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 1 i 2.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.
 • Wyrażanie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej.

3. To ja.

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, tworzenie formy przestrzennej.
 • Sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami pozytywnymi.
 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Rozwijanie mowy.

4. Magia teatru.

 • Zapoznanie z atrybutami teatru.
 • Inspirowanie zabaw z elementami pantomimy i dramy.
 • Rozwijanie kreatywności i zasobu słownictwa podczas zabaw parateatralnych.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia różnych materiałów.
 • Oglądanie inscenizacji i  inscenizowanie utworów literatury dziecięcej.