ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE IV.

 

1.            OD ZIARENKA DO BOCHENKA.

 •  Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba ( sianie zboża, kiełkowanie, koszenie, młócenie, mielenie, wyrabianie ciasta, pieczenie).
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Wyrabianie szacunku dla pracy.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, porównywania.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

 2. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE.

 • Zapoznanie z wyglądem, warunkami życia oraz zwyczajami wybranych zwierząt egzotycznych
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • Zachęcanie do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Określanie długości poprzez mierzenie stopą, dłonią itp.
 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczebności, klasyfikowanie wg podanego kryterium.

3. NIECH ŻYJĄ WAKACJE.

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.                                                                                                                                       
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych - planowanie pracy na płaszczyźnie                                                                                            
 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych.                                                                                                                            Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku.
 • Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej.             
 • Doskonalenie umiejętność dodawania i odejmowania