ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA III

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE III

 

1.   MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 • Poznanie litery „u, U”- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć.
 • Uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się.
 • Wprowadzenie odejmowania jako ubywania.
 • Organizowanie zabaw muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie formy przestrzennej i płaskorzeźby.

2.   CUDA I DZIWY.

 • Zapoznanie z literą „ł, Ł”- małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9.
 • Klasyfikowanie zbiorów ze względu na trzy cechy: kolor, wielkość, kształt.
 • Zapoznanie z Układem Słonecznym.
 • Wyrażanie wiedzy na temat swojej planety w formie ekspresji plastycznej.
 • Poznanie zjawiska powstawania dnia i nocy.
 • Rozpoznawanie kierunku linii melodycznej.

3.   NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami żyjącymi w zagrodzie, ich zwyczajami i ciekawostkami o nich.
 • Porównanie wielu środowisk życia i występowania różnych gatunków zwierząt.
 • Zapoznanie z graficznym zapisem litery F,f
 • Rozwijanie percepcji słuchowej w zabawach z dźwiękami.
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci w zabawach plastycznych.
 • Określenie korzyści płynących dla człowieka z hodowli zwierząt.

4.   MALI STRAŻNICY PRZYRODY.

 • Zapoznanie z literą H,h.
 • Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie.
 • Wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w formie ekspresji plastycznej.
 • Uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania.
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe otoczenie.