ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA III


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE III

    I.        MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE

*     zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

*     zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy

*     zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,

*     określanie wartości logicznej zdań.

*     realizowanie różnych tematów rytmicznych z zastosowaniem różnych przyborów,

*     rozwijanie prawidłowej wymowy głosek c, cz.

*     poznawanie nazw dni tygodnia,

*     zapoznanie z nazwami miesięcy

*      wykonywanie w zespołach wspólnego kalendarza.

 II.        KARNAWAŁ

*     Zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

*     Rozwijanie zainteresowania karnawałem i tradycjami z nim związanymi.

*     Wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów.

*     Rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć i doświadczeń w ekspresji plastycznej.

*     Rozwijanie umiejętności wykazywania się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych.

*     Rozwijanie umiejętności współdziałania.

*     Rozwijanie poczucia rytmu.

III.        ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ.

*     Poznanie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

*     Zachęcanie do pozyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków rodziny. Poznanie drzewa genealogicznego.

*     Rozwijanie umiejętności pamięciowego opanowywania utworu literackiego.

*     Doskonalenie umiejętności dodawania i porównywania liczb w zakresie 7.

*     Utrwalanie znajomości kształtów figur geometrycznych.

*     Doskonalenie umiejętności nauki piosenki metodą ze słuchu.

*     Rozwijanie sprawności manualnej.

 IV.        MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ

*     zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

*     poznanie najbliższej okolicy.

*     wyjaśnianie różnych znaczeń słowa dom,

*     porównywanie domów wybudowanych dawniej i obecnie.

*     przybliżanie charakterystycznych miejsc danej miejscowości,

*     rozwijanie umiejętności dodawania,

*      tworzenie nazw nadrzędnych

*     wyrażanie swoich obserwacji w ekspresji plastycznej