ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA III

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE III

 

1.   ZWIEDZAMY NASZ KRAJ.

 • Rozróżnianie środków lokomocji, określanie w jaki sposób się poruszają.
 • Poznanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, przypomnienie kroków i figur krakowiaka.
 • Rozwijanie sprawności manualnych w czasie malowania pofałdowanej powierzchni.
 • Rozwijanie mowy; wypowiadanie się pełnymi zdaniami na określony temat.

2.   CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU?

 • Utrwalenie wiadomości poznanych w zerówce – czytanie, zabawy z literkami, wybrane pojęcia matematyczne.
 • Rozwijanie pamięci i aktywności ruchowej w poznanych piosenkach, rymowankach, zabawach ruchowych i dydaktycznych.
 • Kształtowanie sprawności manualnych w zabawach plastycznych.
 • Zabawy ze zmysłami – przypomnienie różnorodnych zabaw z wykorzystaniem zmysłów.
 • Rozwijanie emocji poprzez wiele zabaw i gier dydaktycznych.

 

3.   WKRÓTCE WAKACJE

 • Zapoznanie dzieci ze sposobami spędzania wolnego czasu na wakacjach.
 • Wędrówki po Polsce i uwrażliwianie na piękno przyrody.
 • Środki transportu – zabawy ruchowe i dydaktyczne.
 • Wdrażanie do tolerancji wobec innych ludzi i dzieci w kraju i za granicą.
 • Poznanie wielu ciekawostek o innych krajach.

 

4.   BEZPIECZNE WAKACJE.

 • Doskonalenie umiejętności globalnego czytania nazw obrazków i odpowiedniego ich dopasowywania; wypowiadania się używając pełnych zdań i poprawnych gramatycznie.
 • Uwrażliwianie na poprawne dobieranie stroju do pogody; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Przypomnienie ważnych numerów alarmowych:112,997,998,999
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; rozpoznawania figur geometrycznych;
 • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się nożyczkami; doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ciała poprzez gry i zabawy zespołowe;