ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE III.


1. DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.

 • Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach.
 • Kształtowanie szacunku i życzliwości  do dzieci różnych stron świata.
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości, rasy.
 • Zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobów życia.
 • Poznanie praw dziecka, uświadomienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
 • Rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne, różnorodność nacji, odmienna kultura(muzyka, tradycje).
 • Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości.

 

2. W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

 • Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu.
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie słuchu fonemowego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej.
 • Doskonalenie pamięci mechanicznej.

3. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI.

 • Obserwowanie, przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.
 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
 • ukazanie w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. W lesie, na łące).
 • Utrwalanie nazw poznawanie oznak nowej pory roku.

 

4.  PRZEDSZKOLAKI W PODRÓŻ WYRUSZAJĄ– WSZYSTKIE CUDA ŚWIATA POZNAJĄ.

 • Rozbudzanie zaciekawienia i poszerzanie wiedzy o niezwykłych budowlach z całego świata.
 • Wzbudzanie wiedzy na temat świata przyrody.
 • Kształtowanie ciekawości poznawczej i postawy badawczej.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej przedszkolaków.
 • Rozwijanie umiejętności manipulowania palców podczas prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów równoległych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie do 10.