ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE III

 

1. Co robią zwierzęta jesienią?

 • Przygotowanie do nauki czytania, rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.
 • Zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Kształtowanie pojęcia liczb: 1, 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Pobudzanie inicjatywy twórczej poprzez łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy, różnice w wyglądzie i zachowaniu.

2. Jesień w sadzie.

 • Zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Poznawanie cech kwadratu.
 • Wdrażanie własnych obserwacji w ekspresji plastycznej.
 • Poszerzanie wiedzy na temat rodzajów drzew owocowych w Polsce i egzotycznych.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.

3. Jesień na działce.

 • Poznanie litery e: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Rozwijanie umiejętności budowanie dłuższych wypowiedzi.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3.
 • Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.
 • Zapoznanie ze sposobem wykonywania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw poprzez zmysł: wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

4. Dbamy o zdrowie.

 • Poznanie litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
 • Zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami trójkąta.
 • Rozwijanie zainteresowania grami matematycznymi.
 • Uświadamianie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma spożywanie zdrowej żywności oraz aktywność fizyczna.
 • Zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia.
 • Uświadamianie konieczności dostosowywania ubioru do warunków pogodowych w danych porach roku.