ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA II

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE II

1.   W ŚWIECIE BAŚNI.

*      Zapoznanie z utworami literackimi z różnych regionów świata.

*      Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne).

*      Zachęcanie do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z książkami.

 

2.   GDY ŚNIEG PADA....

*     Wymienianie nazw zimowych miesięcy i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

*     Porównywanie obrazków o tematyce zimowej.

*     Nazywanie sportów  i sprzętów zimowych.

*     Ilustrowanie treści opowiadań matematycznych oraz układanie własnych.

*     Poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimą.

 

3.   JESTEM WNUCZKIEM .

*     Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny.

*     Zachęcanie do uzyskiwania informacji na temat dzieciństwa członków rodziny, tworzenie drzewa genealogicznego.

*     Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych  członków rodziny.

*     Wzbudzanie szacunku do osób starszych jako autorytetu.

*     Uczestnictwo w występie dla dziadków z okazji ich święta.

 

4.   PTASIE POGOTOWIE

*     Poznanie różnych gatunków ptaków, środowiska ich życia i zwyczajów.

*     Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i uogólniania.

*     Wdrażanie do systematycznego niesienia pomocy ptakom w okresie zimy.

*     Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

*     Nabywanie umiejętności odnoszenia sukcesu i ponoszenia porażki w grach.

 

5.   KOSMICZNE PODRÓŻE.

*     Współtworzenie Poznanie  kosmosu.

*     Zapoznanie z gwiazdami i kometami.

*     Kształtowanie umiejętności ustalania rytmu i stałego następstwa  dnia i nocy.

*     Poznanie wiadomości dotyczących księżyca.

*     Zapoznanie ze środkami lokomocji- rakietą. 

    • Stwarzanie przyjemnej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej