ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA II

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ GRUPIE II

 

 

1.JESTEM SOBIE OGRODNICZKA”

 • Zapoznanie z charakterystycznymi pracami wykonywanymi wiosną w ogrodzie,
 • Założenie hodowli roślin w sali , w kąciku przyrody,
 • Wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwacji ich wzrostu,
 • Poznanie etapu wzrostu rośliny,
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i obserwacji środowiska.
 • Rozwijanie sprawności wzrokowej w toku różnorodnych zabaw i ćwiczeń.

 

 2 ,”WIOSNA NA WSI”.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych hodowlanych.
 • Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami .
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

3.”PRZEDSZKOLAKI TO CZYŚCIOSZKI”

 • Poznanie i utrwalanie nawyków dbania o higienę osobistą i czystość,
 • Rozumienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.
 • Orientowanie się w zasadach zdrowego odżywiania się.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych ,stosowanie określeń-więcej, mniej, tyle samo.
 • Rozumienie znaczenia aktywnego odpoczynku dla zdrowia.
 • Rozwijanie umiejętności w czynnościach samoobsługowych.

 

  4.” NIE TYLKO DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI.”

 • Kształtowanie postaw , zachowań i nawyków proekologicznych,
 • Propagowanie postawy szacunku i ochrony przyrody.
 • Budowanie poczucia współodpowiedzialności i troski o stan środowiska naturalnego.
 • Uświadomienie konieczności segregowania śmieci- poznanie zasad  recyklingu,
 • Wzbogacanie słownika czynnego oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się w toku różnorodnych zabaw i ćwiczeń.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowanie różnorodnych działań plastycznych,

 

 

  • Stwarzanie przyjemnej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej