ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE II

 

 1. JABŁKA ,GRUSZKI I MORELE ,TO SĄ NASI PRZYJACIELE.

 • Rozpoznawanie owoców krajowych i zagranicznych, poznanie pojęcia ”sad”, wycieczka do sadu.
 • Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców.
 • Rozumienie znaczenia spożywania owoców dla zdrowia .
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na cechę.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez udział w zabawach ruchowych ze śpiewem.


2. W OGRÓDKU WARZYWNYM.

 • Poznanie wybranych warzyw, wyróżnianie ich części jadalnych, poznanie pojęcia „ogród”, wycieczka do ogródków działkowych.
 • Rozumienie znaczenia owoców dla zdrowia ludzi.
 • Kształcenie umiejętności matematycznych w tworzeniu zbiorów o podanej liczbie elementów.
 • Rozwiajnie sprawności fizycznej poprzez udział w ćw. gimnastycznych.
 •  Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez stosowanie określeń: na, pod, obok, za, przed, między.

 

3. JESIENNE DYWANY.

 • Obserwowanie i dostrzeganie zmian w przyrodzie jesienią.
 • Poznanie i rozpoznawanie wybranych gatunków drzew liściastych(kasztanowiec , dąb , jarzębina).
 • Poznanie wybranych grzybów jadalnych i trujących.
 • Kształcenie umiejętności matematycznych  w układaniu rytmicznych szeregów.
 • Rozwijanie umiejętności wspólnych zabaw .

 

4. DOM –NASZ  MAŁY ŚWIAT.

 • Poznanie i nazywanie najbliższych członków rodziny, drzewo genealogiczne.
 • Pełnienie ról społecznych w zabawach tematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat rodziny, dostrzeganie różnic ich wyglądu, charakteru.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej ,poczucia rytmu poprzez udział w zabawach ze śpiewem.
 • Kształcenie małej motoryki poprzez wycinanie prostych kształtów.


 

  • Stwarzanie przyjemnej atmosfery i budzenie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i grupie rówieśniczej