ZAMIERZENIA EDUKACYJNE - GRUPA VII


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE VII

     

1.  Jesienią w sadzie.

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą, poznawanie nazw i rodzajów owoców polskich i egzotycznych.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania owoców poprzez dotyk, smak.
 • Kształtowanie umiejętności redagowania krótkich opisów wykorzystując przymiotniki, próby malowania według opisu.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych, a w szczególności zabaw z cyframi od 1-7, orientacji przestrzennej na kartce papieru, sekwencyjności.
 • Zapoznanie z zapisem graficznym litery „O” oraz zapisem cyfrowym liczby "1,2".
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia starannego mycia rąk przed posiłkami i w trakcie zabawy.

 2. Warzywa znane i lubiane.

 • Rozwijanie umiejętności obserwacji- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wielu zmysłów
 • Nazywanie przetworów z warzyw- samodzielne wykonywanie wybranych przetworów.
 • Wycieczka na działki ogrodowe w pobliżu przedszkola.
 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego, zabawy z cyframi.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.
 • Zapoznanie się z zapisem cyfrowym liczby "3".
 •  

3. W domu mamie chętnie pomagam , bo wiem,  że każdy zwierzak te ż opieki  wymaga  - zwierzęta domowe.

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt domowych i hodowlanych oraz gospodarstwa domowego dawniej i dziś: pracy ludzi, gospodarstw  ekologicznych itp.; kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt .
 • Nabywanie wiary we własne możliwości i znajdowanie przyjemności w przezwyciężaniu chwilowych kłopotów językowych  oraz prawidłowe formułowanie dłuższych wypowiedzi na określony temat.
 • Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania i czytania ( koordynacja ruchowo-słuchowo- wzrokowa, słuch fonetyczny) - wprowadzenie litery M, mama  oraz cyfry 4
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ze zwierzętami  oraz zabaw w przedszkolu, spacerów i wycieczek: spotkanie ze strażnikiem miejskim w Miasteczku Komunikacyjnym ( 18.10. 2017r.  ),
 • Kształtowanie tożsamości narodowej – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce przez przybliżenie historii  powstania naszego miasta Skawiny – warsztaty w Muzeum Regionalnym  ( 17.10.2017 r. ) .

 4. Hej, do  Krakowa jadę…  

 • Kształtowanie tożsamości narodowej – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce przez:  przybliżenie historii  II stolicy Polski – Krakowa, zapoznanie z herbem miasta i najważniejszymi zabytkami  Krakowa ;  słuchanie  ludowych  legend w ramach innowacji Poczytaj mim mamo, poczytaj mi tato....
 • Rozwijanie analizatora wzrokowego niezbędnego do nabywania umiejętności w zakresie nauki czytania,  pisania oraz kształtowania pojęć matematycznych  wprowadzenie litery E, e – ekran.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej  – nazywanie figur geometrycznych,
 • wykorzystanie figur do aranżacji wnętrz  - projektowanie kącików.  
 • Budzenie przywiązania do naszej ojczyzny  poprzez dzieła wielkich Polaków - wdrażanie dzieci do obcowania ze sztuką -wyjazd do Teatru , zwiedzanie zabytków Krakowa ( 25.10.2017r. ) -rozwijanie zainteresowań teatralnych, plastycznych, muzyczno-tanecznych , oglądanie dzieł wybranych malarzy, rzeźbiarzy i artystów związanych z Krakowem.

 

ZNANI ARTYŚCI, PISARZE, POECI  ZWIĄZANI Z KRAKOWEM

Wit Stwosz, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Stanisław Lem, Krzysztof

Penderecki, Wisława Szymborska, Andrzej Wajda,

              Jan Brzechwa – teatr  „Akademia  Pana Kleksa” – Nowohuckie Centrum Kultury

 

 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ ….

Poznanie ciekawostek dotyczących życia dzieci na innych kontynentach

Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że wszyscy ludzie mają równe prawa

Wdrażanie do poszanowania praw członków rodziny i rówieśników Doskonalenie pamięci mechanicznej, poznanie praw dziecka, rozumienie znaczenia pojęcia „prawo” Poszerzenie wiedzy o życiu dzieci w Afryce, Japonii, Chinach i Ameryce , poznanie ciekawostek o wybranych państwach Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształcenie słuchu muzycznego i wyczucia rytmu

Ilustrowanie ruchem treści opowiadania

II MÓJ TATA WSZYSTKO POTRAFI

Poznanie cech charakterystycznych wybranych zawodów męskich

Rozwijanie poczucia szacunku i dumy z pracy wykonywanej przez tatę

Zacieśnienie więzi z tatą, dostrzeżenie jego wyjątkowej roli w życiu rodziny Rozumienie zależności skutkowo-przyczynowej Koncentracja uwagi na słuchanym tekście, budowanie wypowiedzi w oparciu o treść i własne przeżycia Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ich ojców-Rozwijanie małej motoryki, sprawne posługiwanie się nożyczkami i klejem Rozwijanie pamięci wzrokowej, organizowanie pola spostrzeżeniowego

III W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Nabywanie umiejętności wyrażania swoich pragnień za pomocą różnorodnych środków przekazu

Kształcenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o utwory literackie i ilustracje

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej Doskonalenie słuchu fonemowego Kształtowanie prawidłowej postawy ciała Nabywanie umiejętności uzasadniania wypowiedzi Poszerzenie doświadczeń plastycznych, planowanie pracy na płaszczyźnie Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy, zapoznanie ze zjawiskiem tęczy.

Doskonalenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej

Poznanie nowej techniki plastycznej Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała, aktywny udział w zabawach ruchowych

NIECH ŻYJĄ WAKACJE

Kształtowanie zainteresowania geografią Polski

Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie letniego wypoczynku

Rozwijanie mowy podczas budowania dłuższych wypowiedzi na dany temat Rozwijanie umiejętności szybkiego kojarzenia Ćwiczenie dłuższych wypowiedzi, rozwijanie kreatywności słownej, Doskonalenie świadomości fonologicznej wyrazów Naśladowanie odgłosów letniej przyrody, rozwijanie kreatywności muzycznej Uważne słuchanie treści utworu literackiego, formułowanie wypowiedzi na jego temat Kształtowanie orientacji w najbliższej przestrzeni Budowanie zdań opisujących, używanie wielu przymiotników Rozwiązywanie zagadek, rozwijanie zaciekawienia u dzieci Przeliczanie elementów, odwzorowanie układu kropek Rozwijanie kreatywności twórczej i poczucia sukcesu