O nas


O NAS - WIZJA, MISJA PDF Drukuj Email
wtorek, 08 listopada 2016 00:00


WIZJA

NASZE PRZEDSZKOLE POMAGA DZIECIOM POKONYWAĆ

CODZIENNE TRUDNOŚCI I UCZY BEZPIECZNIE ŻYĆ

W ZGODZIE Z OTACZAJĄCĄ PRZYRODĄ


MISJA

Celem działalności naszego przedszkola jest taki wpływ na dziecko,

by radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, by umiało harmonijnie współżyć z ludźmi,

dbało o środowisko naturalne i potrafiło wybrać co dla niego jest dobre.

Uczymy sposobów unikania i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających

własnemu zdrowiu i bezpieczeństwu.

Dążymy  do  tego , aby  nasze  dzieci  możliwie najwcześniej

wyposażone zostały w nawyki unikania,

zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw

oraz dbania o środowisko naturalne.Przedszkole Samorządowe nr 5 swą działalnością:

 • zapewnia indywidualną drogę rozwoju każdego dziecka,
 • odkrywa i rozwija zainteresowania przyrodnicze dzieci,
 • rozwija poczucie własnej wartości (wiary we własne siły),
 • umożliwia podejmowanie różnych form aktywności,
 • troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,
 • promuje pro-zdrowotne wychowanie,
 • zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,
 • zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,
 • promuje uniwersalne wartości,
 • kultywuje tradycje rodzinne regionalne i narodowe,
 • uczy zasad współżycia społecznego,
 • szanuje (przestrzega) prawa dziecka,
 • stwarza miłą, życzliwą i akceptującą atmosferę,
 • stwarza warunki dobrej zabawy,
 • umożliwia pozytywne kontakty z rówieśnikami,
 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem,
 • wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły,
 • doradza i pomaga rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych,
 • zapewnia atrakcyjne formy wzajemnej współpracy,
 • gwarantuje dobrze zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny oparty na nowoczesnych koncepcjach pedagogicznych,
 • oferuje atrakcyjne zajęcia, zabawy i imprezy,
 • jest zadbane i estetycznie urządzone ,                      ­
 • posiada wysoko kwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy,
 • umożliwia stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli.


Pracujemy  według  programu:

 • „Nasze Przedszkole” - program edukacji przedszkolnej - M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja,
 • " Wokół Przedszkola" - program edukacji przedszkolnej - M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska , wydawnictwo MAC Edukacja,
 • " Multisensoryczna nauka języka angielskiego- program anuczania jezyka angielskiego - E. Wodzicka-Dondziłło, wydawnictwo Juka
 • Program autorski " Dobre maniery" program autor:  Izabela Rak
 • Program autorski " W krainie muzyki" program autor:  Alicja Połyniak.
 •  Program autorski ,,Dziecko w świecie wartości”; autor: B. Rapacz-Margielewska


OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 


Przeżywam, spostrzegam, czuję

za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,

z odniesieniem do zdrowego, bezpiecznego trybu życia.

Rozwijam wzajemne relacje oparte na szacunku i akceptacji względem siebie,

innych dzieci i dorosłych, przestrzegam zawartych umów.


Sposoby realizacji:

         1.  Rozwijanie  zainteresowania pięknem  naszego kraju poprzez organizowanie  zajęć i zabaw dla dzieci, aby mogły poznać różnorodność  zjawisk przyrodniczych oraz zachęcanie je do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

         2.  Organizowanie wycieczek do: parku, lasu, na łąkę, itp.;

         3Realizowanie programu ,,Dziecko i jego świat wartości”.

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

           4. Wdrożenie autorskiego programu „Dobre maniery”


 •       Prowadzenie zajęć przez nauczycieli poszczególnych grup rozwijających dobre maniery u dzieci  - używanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zachowanie się w stosunku do dzieci i dorosłych, właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, nakrywanie do stołu, właściwy strój itp.
 •       Kształtowanie postaw grzecznego i dobrze wychowanego przedszkolaka, który zna zasady kulturalnego zachowania.
 •       Zapoznanie z pojęciem savoir-vivre
 •       Rozwijanie świadomości znaczenia przyjętych norm postępowania

           5. Organizowanie zajęć i udział w wydarzeniach związanych z obchodem 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - kontynuowanie innowacji pedagogicznej „Historia w przedszkolu – przedszkolak patriota”:

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych , wycieczek wprowadzających dzieci w zagadnienia historii, kultury i sztuki – Skawina , Kraków, spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi na terenie miasta , spotkania w Muzeum  Regionalnym;
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Polska moja Ojczyzna”;
 • Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości;
 • Udział w uroczystościach gminnych związanych ze 100 – leciem Odzyskania Niepodległości;
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – członkami stowarzyszeń naszego regionu;
 • Organizowanie wycieczek i spacerów po okolicy, poznawanie środowiska geograficzno – przyrodniczego;
 • Prezentacje multimedialne dla grupy IV, V „ Moja pierwsza historia Polski”

          6. Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Po nitce do kłębka” podnoszącą świadomość dzieci dotyczącą pochodzenia przedmiotów codziennego użytku oraz specyfikę wykonywanych zawodów:

 •       Organizowanie spotkań z przedstawicielami ginących zawodów;
 •       Zorganizowanie wycieczki do skansenu w Wygiełzowie lub w Laskowej;
 •       Zorganizowanie warsztatów dla dzieci w Castoramie;
 •       Organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych na temat ginących zawodów.

          7.  Kontynuowanie innowacji pedagogicznej „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”:

 • Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”.
 • Współpraca z teatrem bajka  - celebrowanie wartości tj. dobro, szacunek do innych itp.
 • Akcja ,,Zima z książką” – uatrakcyjnianie czytania książek podczas krótkich dni zimowych;
 • Zorganizowanie wycieczki do najbliższej drukarni lub wydawnictwa;
 • Zorganizowanie wyjścia lub wyjazdu do Muzeum Regionalnego w Skawinie lub wybranego Muzeum w Krakowie lub okolicy;
 • Zorganizowanie spotkania dla dzieci z pasjonatem historii i literatury;
 • Zorganizowanie warsztatów z bajkoterapii przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną;
 • Uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu i urządzeń multimedialnych – ukazywanie sposobów korzystania z gier                               edukacyjnych;
 • Zorganizowanie kącika czytelniczego umożliwiającego wzajemną wymianę książek wśród dzieci, podczas pikniku rodzinnego;
 • Zorganizowanie kiermaszu pod hasłem ,,Książka najlepszym prezentem dla dziecka”.

           8. Kontynuowanie innowacji pedagogicznej „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”

 • Dzień mocji- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem różnorodnych metod stymulujących rozwój emocji;
 • Gminny konkurs plastyczny – Piękna nasza Polska cała- zaprojektuj pocztówce o Polsce
 • Kącik wyciszenia – relaksacji- Oaza Spokoju
 • „W królestwie cicho-sza” – słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • „ Bajki –pomagajki”- słuchanie bajek terapeutycznych
 • Kącik Rodzica- gazetka  ścienna oraz broszurki dla rodziców na temat rozwoju emocjonalnego dzieci.
 • Koło plastyczne- „ Mały Artysta”
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczna w Skawinie – zajęcia z cyklu” Spotkanie z bajka terapeutyczną”          

           9. Wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu profilaktyki logopedycznej pt. ,,Prychaj, parskaj, dmuchaj…”


 •       prowadzenie zajęć logopedycznych przez nauczycieli poszczególnych grup o charakterze profilaktycznym (raz w tygodniu lub częściej wg potrzeb);
 •       zorganizowanie kącików logopedycznych na wszystkich salach;
 •       zorganizowanie konkursu międzygrupowego ,,Wierszyki łamią nam języki” z udziałem SPPP w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej;
 •       zorganizowanie zewnętrznego konkursu plastycznego pt. ,,Gimnastyka buzi i języka’;

            10.Realizowanie innowacji Pedagogicznej ,,W przedszkolu jak w domu”.

 •       Wspólne zabawy na sali mające na celu pokonanie stresu związanego z nową sytuacją,
 •       Spotkanie z rodzicami pt. ,,Znam swoje dziecko”,
 •       Konkursy wewnątrzgrupowe: ,,Rzeźby ze śniegu”, ,,Najpiękniejsza pisanka”,
 •       Wykonanie wspólnie z rodzicami i dziećmi drzewa genealogicznego,
 •       Udział w ogólnopolskiej akcji „Miś w świecie literatury”,
 •       Poszerzanie relacji ,,Dziecko – rodzina – przedszkole”,
 •       Cykliczne spotkania z rodzicami.

           11. Redagowanie i publikacja na stronie internetowej oraz w gazetce przedszkolnej „Słoneczne wieści” artykułów dotyczących realizacji koncepcji przedszkola (emocje, dobre maniery, zapomniane zawody, bezpieczeństwo, logopedii).


 

Myślą przewodnią tej innowacji jest nauczenie dzieci poprzez zabawę jak jeść i co jeść, wykorzystując przy tym całą paletę kolorów.

Dotyczy ona wszystkich grup przedszkolnych w placówce czyli 3-6-latków i ma charakter organizacyjny.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia                   i wychowania:

 

·         Zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego odżywiania  poprzez przygotowanie prostych posiłków z warzyw i owoców i innych produktów bogatych w witaminy.

·         Utrwalanie znajomości kolorów oraz niektórych witamin.

·         Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

·         Wspólne ustalanie przez dzieci jadłospisu przedszkolnego z intendentką.

·         Wprowadzenie zasad savoire-vivre'u nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, układania sztućców, składania serwetek, dekorowania stołu.

·         Zachęcanie rodziców do zdrowego odżywiania, wspólnego gotowania, poprzez

obserwację zajęć, umieszczanie w Kąciku Rodzica informacji o zdrowym odżywianiu.

 

Innowacja „Tęczowe witaminki w oczach chłopca i dziewczynki” opiera się na realizacji zadań ujętych w:

1.      Zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w ramach realizacji tematów kompleksowych kształtujących nawyki zdrowotne- celem prowadzonych zajęć jest wzbudzenie w dzieciach entuzjazmu do zdrowych postaw dotyczących żywienia, pokazanie dzieciom jak można jeść zdrowo i kolorowo, przekazanie dzieciom wiedzy, dlaczego warto jeść zdrowo.

 

2.      Cyklicznych zajęciach twórczych z przedstawicielami zawodów promujących zdrowe odżywianie (intendent, kuchnia, dietetyk, centrum natur house itp.) dla przedszkolaków, które zachęcą m.in. rodziców do włączenia się w propagowaną działalność edukacyjno-zdrowotną przedszkola.

 

3.      Zajęciach edukacyjnych „Tęczowe dni”- znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty, niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy  poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „Tęczowe dni ”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę, oraz będzie poznawało różne owoce, warzywa oraz produkty nabiałowe konkretnego koloru. 

4.      Realizacji zajęć kółka kulinarnego „Kuchcikowo” , których celem głównym jest wdrażanie do zdrowego odżywiania poprzez przygotowywanie posiłków z zdrowych produktów. Zajęcia kółka kulinarnego przeznaczone są dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Skierowane są przede wszystkim dla dzieci chętnie pomagających rodzicom w kuchni i lubiących przyrządzanie posiłków.