WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Realizacja Innowacji Pedagogicznych w przedszkolu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 PDF Drukuj Email
niedziela, 17 lutego 2019 11:35

Realizacja  innowacji z zakresu profilaktyki logopedycznej

pt. „Prychaj, parskaj, dmuchaj” 


     Nadrzędnym celem innowacji jest wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz zapobieganie powstawaniu wad wymowy. Innowacja prowadzona jest we wszystkich oddziałach przedszkolnych: w grupach 3, 4, 5, i 6 latków. W ramach innowacji nauczyciele prowadzą zajęcia logopedyczne o charakterze profilaktycznym /raz w tygodniu lub wg potrzeb dzieci w grupie/. Proponowane zabawy są dobierane przez nauczycielki do wieku i umiejętności dzieci, a także dostosowywane do tematyki w danym tygodniu. Nauczyciele otrzymali zestaw pomocy do ćwiczeń oddechowych: rurki dla każdego dziecka, kuleczki; opowiadania i bajki logopedyczne do ćwiczeń artykulatorów: warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego; płytę z nagraniami do ćwiczeń słuchowych oraz obrazki adekwatne do danych dźwięków. Na początku roku szkolnego logopeda przeprowadził w grupach dzieci 4-5-6-letnich, zajęcia instruktażowe.

W ciągu I półrocza roku szkolnego 2018/2019 w grupie V zajęcia z zakresu innowacji logopedycznej odbywały się cyklicznie w każdy piątek. W pozostałych grupach wg potrzeb.

W każdej grupie przeprowadzano następujące działania:

 • ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie odgłosów przyrody, dźwięków z otoczenia, sąsiedztwa, ulicy; rozpoznawanie różnych odgłosów przedmiotów zamkniętych w pudełku; rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt, rozpoznawanie podstawowych instrumentów perkusyjnych; przeliczanie liczby odgłosów (uderzeń); rozpoznawanie fragmentów wierszy, piosenek, rymowanek; wyklaskiwanie rytmów piosenek,itp.
 • ćwiczenia artykulatorów: języka, np.  dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego; oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych /krążenie językiem/; wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej. Ćwiczenia warg np.: wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej, oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”, zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”, cmokanie, parskanie / wprawianie warg w drganie/. Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie, np. wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej, chrapanie” na wdechu i wydechu, itd. Ćwiczenia policzków, np.: nadymanie policzków – „ gruby miś”, wciąganie policzków – „ chudy zajączek”, nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza, itd.
 • Ćwiczenia artykulatorów do bajeczek i opowiadań logopedycznych, np. „Gimnastyka buzi i języka”, „Języczek wędrowniczek”, ”Chory kotek”, Wielkie pranie”, „Sowa sprząta mieszkanie” ,”Pieczemy ciasto”, „Listeczki”, ”Piknik w lesie”, itp.
 • Ćwiczenia oddechowe, np.: dmuchanie na bibułkowe paski, na papierowe jabłuszka, piórka, rozdmuchiwanie kropelek wody, rozdmuchiwanie plam z farby, na wiatraczki, kulki w kubeczkach, kolorowe papierki z wykorzystaniem plastikowych butelek po wodzie mineralnej, na kuleczki z wykorzystaniem rurek kręconych,  serduszka - z wykorzystaniem rurek prostych, dmuchanie na piłeczki pingpongowe w parach, itp.
 • Ćwiczenia logorytmiczne, np.: marsz do rytmu po kole, reagowanie na zmianę rytmu  w muzyce, zabawy z piłką-reagowanie na akcent w muzyce, naśladowanie muzyki i wiązanie jej z ruchem, powtarzanie usłyszanego rytmu, itp.,
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze, np.: „Papuga kolorowa” ,Dziwne rozmowy, Co mówią zwierzaki”- naśladowanie różnych odgłosów przyrody , środków lokomocji, itd.,
 • Ćwiczenia świadomości fonologicznej, np.: zabawy z rymami: tworzenie rymów, szukanie obrazków rymujących się; zabawy z sylabami: dzielenie wyrazów na sylaby z wyklaskiwaniem, dokładanie liczmanów pod obrazkami wg ilości sylab, rozpoznawanie obrazka na podstawie pierwszej sylaby, segregowanie obrazków w zależności od ilości sylab; zabawy z głoskami –wyszukiwanie wyrazów na tą samą głoskę, dzieci starsze- zabawy z głoskami,
 • Zabawy słowne: z wierszykami, bajkami, okrzykami, głoskami, itp.


 Innowacja Pedagogiczna  " W przedszkolu jak w domu" 

Innowacja „W przedszkolu jak w domu” zrodziła się w wyniku potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań, doskonalenia warsztatu pracy i wychodzenia poza przyjęte schematy. Tworzenie płaszczyzny porozumienia ze środowiskiem domowym dziecka jest niezbędne do jego holistycznego i harmonijnego rozwoju.

Proponowana innowacja dotyczy podejmowania współpracy z domem rodzinnym dzieci 3-letnich, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie pierwszy rok. Poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, współdziałanie z nimi, dzieci mają możliwość obserwacji niezwykle ważnych relacji społecznych. Spotkania podnoszą atrakcyjność działań edukacyjnych, które są okazją bezpośredniego i wnikliwego kontaktu z rodzicami. Tego typu działania na rzecz przedszkola owocują dobrą współpracą, zrozumieniem oraz wzajemnym zaufaniem miedzy nauczycielem a opiekunem dziecka. Jest to również sposobność do zacieśnienia więzi między dzieckiem i rodzicem.

Nowatorską formą zaangażowania pierwszych wychowawców w działalność wychowawczo – dydaktyczną przedszkola były organizowane warsztaty z rodzicami. Podczas popołudniowych spotkań rodzice przy współudziale nauczycieli mieli okazję do współpracy ze swoimi dziećmi.
      Równie ważnym elementem było zorganizowanie kilku imprez przedszkolnych (m.in. pasowanie na przedszkolaka, wigilia grupowa), gdzie rodzice mieli istotny wpływ na dalsze losy przebiegu przedsięwzięć (przygotowywanie upominków, pieczenie ciast, dostarczanie niezbędnych materiałów dydaktycznych itp).                    W ten sposób motywowały najmłodszych do systematycznej pracy podczas prób, przygotowań do kolejnych działań.  Obecność i zaangażowanie podczas konkretnych spotkań w dalszym ciągu  zacieśnia kontakt, tworzy przestrzeń współpracy opartej na zasadach partnerstwa pomiędzy nauczycielem, rodzicem a dzieckiem.

Działania w grupie dzieci 3-letnich narzucają w dalszym ciagu odnalezienie wspólnego miejsca w przestrzeni przedszkolnej, gdzie rodzic i nauczyciel pracuje nad konkretnym zadaniem. Spotkania z rodzicami te są okazją do lepszego zrozumienia charakteru pracy nauczyciela z młodym odbiorcą. Wymagają one pochylenia się nad dzieckiem, dostosowaniem słownictwa, form i metod pracy.


 Innowacja  Pedagogiczna - „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka”  

Działania zrealizowane w I semestrze 2018/2019


1.      Dzień emocji” -zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w ramach realizacji tematów kompleksowych:

·         Jaki jestem? – w czasie zajęć dzieci  rozwijały świadomości własnego ciała (wyróżnianie i nazywanie części ciała), kształtowały postawy tolerancji wobec ludzi o różnym wyglądzie  upodobaniach ( wiersz „ Tolerancja” M. Wiśniewska-Koszela), rozwijały umiejętność współpracy w grupie, wzmacniały poczucie własnej wartości ( wiesz „ Jestem samodzielny” J. Gajda). Podczas zabawy w parach w „ Lustro” naśladowały siebie nawzajem, próbując nazwać swoje emocje.

·    Rozpoznajemy uczucia- podczas kolejnych zajęć dzieci próbowały rozpoznawać i nazywać uczucia, emocje ( pogadanka – Mój nastrój). Dowiedziały się że uczucia mogą się zmieniać,  można wyrażać je  w różny sposób ( rozmowa, dobry uczynek, niespodzianka), każdy ma prawo do wyrażania uczuć , wyrażając uczucia ( negatywne) nie można krzywdzić innych. 

·    Co mnie cieszy co mnie raduje? – dzieci rozpoznawały i nazywały pozytywne emocje, podawały przykłady sytuacji wywołujących u nich śmiech, radość, ( zabawa z rodzicami, prezent, ulubiona bajka itd.) rozpoznawały nastroje kolegów wyrażających emocje za pomocą ruchu, mimiki, po wysłuchaniu fragmentu opowiadania „ Wyspa HOP-SIUP” rysowały swoją „Krainę szczęścia”.

·   Co mnie smuci, martwi? - dzieci w czasie zajęć rozpoznawały i nazywały negatywne emocje, podawały przykłady sytuacji wywołujących u nich smutek ( ból brzucha, uderzenie przez kolegę, zepsuta zabawka, zakaz gry na komputerze itd.) dowiedziały się ,że w trudnych sytuacjach zawsze mogą zwrócić się o pomoc do dorosłych ( rodzice ,babcia, nauczyciel) aby poczuć się bezpiecznie . Po wysłuchaniu bajki „ Jesienny smuteczek Wojtka” podawały przykłady rozweselenia innych ( śmieszna minka, uśmiech, dać cukierka, przytulić itd.) oraz wykonały prace plastyczną  „ Tęczowy dywanik na jesienne smutki”

·   Czego się boję? – przedszkolaki poznawały i nazywały emocje towarzyszące sytuacjom lękowym ( smutek, przerażenie), wymieniały zdarzenia , rzeczy które wywojują u nich lęk, strach  ( wizyta u dentysty, szczepienie, ciemny pokój itd.), poznały   sposoby radzenia  sobie ze strachem ( opowiadanie „ Otulający Kocyk”); wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc, kiedy się boją.

2.      W każdej grupie biorącej udział w innowacji jest kącik wyciszenia „ Oaza spokoju”– (kącik relaksacyjno-wyciszający) -specjalnie wyodrębnione miejsca  w sali, gdzie dzieci mogą się odprężyć , zrelaksować, wyciszyć, pooglądać książki. Przedszkolaki zachęcane są  również  do popołudniowego odpoczynku „ W królestwie cicho-sza”, podczas którego słuchają ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej.                                                                       

3.       W ramach realizacji innowacji odbyły się trzy spotkania z  Panią Lidią Ippoldt  z Biblioteki  Pedagogicznej –  bajki terapeutyczne pt. „ Nasze emocje” , „ W krainie radości”, „ Nasze smutki”.

W czasie zajęć korzystano z  książek - bajki terapeutyczne z cyklu . „ Bajkowa niania:  bajki pomagajki dla najmłodszych”  (autor: L. Ippoldt, U. Lisowska-Kożuch) , „ Opowiadania dla przedszkolaków” autor R. Piątkowska,   książki z serii „ Świat emocji” – kolekcja Hachette oraz bajki relaksacyjne M. Molickiej. Dzieci relaksowały się również podczas „ Dziecięcych masażyków” wg M. Bogdanowicz.

4.      W rozwoju emocjonalny dzieci najważniejszą rolę odgrywają rodzice. Aby pomóc rodzicom borykającymi się z problemami społeczno-emocjonalnymi  ich dzieci podjęto w ramach realizacji innowacji „ W krainie uczuć i emocji przedszkolaka” następujące działania:

· „ Kącik Rodzica”- gazetka ścienna w holu przedszkola oraz broszurki na temat rozwoju emocjonalnego dziecka w którym ukazały się artykuły

 Jak pomóc dziecku nieśmiałemu?

Brzydkie słowa w ustach przedszkolaka

 Agresja wśród dzieci 

Święta Bożego Narodzenia- czas z rodziną

„ NIE” – najtrudniejsze i najbardziej potrzebne słowo z ust rodzica.

·   Spotkania  z psychologiem dziecięcym Panią Beatą Ninard z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie na terenie placówki. Tematem spotkania były „ Problemy emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym”.

5.   Gminny Konkurs Plastyczny – „Piękna nasza Polska cała”- zaprojektuj pocztówce o Polsce. Celem konkursu było  kształtowanie  u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych oraz uwrażliwienie na piękno krajobrazu ojczyzny.

6.   Warsztaty  plastyczne  „ Mały Artysta”- celem głównym jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz umiejętności wyrażania emocji poprzez różnorodne działania plastyczne. W  I półroczu roku szkolnego 2017/2018  zrealizowano zajęcia:

Wrzesień- Wspomnienia z wakacji

Październik- Piękna polska złota jesień

Listopad- „ Pada deszcz, pada deszcz na dworze …”

Grudzień- Święta tuż, tuż.

 Dla kochanych Dziadków- laurka

7.   Dzień  Przedszkolaka 2018  „ W całej Polsce dzień dziś taki, że świętują Przedszkolaki”- celem zabawy było czerpanie radości z bycia przedszkolakiem, integrowania się  i nawiązania bliższego kontaktu między dziećmi podczas wspólnego świętowania. W zabawie brały  udział dzieci  z wszystkich grup wiekowych, tańczyły ,śpiewały, rozwiązywały konkursy. Na koniec spotkania dzieci otrzymali MEDAL SUPER PRZEDSZKOLAKA.

8.   Spotkania z rodzicami ( warsztaty, występy) – dzieci w czasie spotkań kształtowały umiejętności społeczne, wzmacniały poczucia własnej wartości. W czasie  wspólnych chwil z bliskimi i pogłębiały więzi rodzinne

  Działania w innych grupach przedszkolnych biorących udział w innowacji :

Miesiąc

Działania

Wrzesień

·          „ Kontrakt grupy” –ustalanie zasad grupy

·          zabawa naśladowcza- Magiczne gesty-używanie zwrotów i gestów grzecznościowych

·         pogadanki- Moje emocje –nazywanie różnych emocji

·         Dzień Przedszkolaka- kształtowanie umiejętności społecznych: zgodna zabawa, zwroty grzecznościowe itp.)

·         zabawy z „Kostką uczuć”- wyrażanie emocji za pomocą min, gestów

·         słuchanie bajek terapeutycznych oraz muzyki relaksacyjnej  w czasie popołudniowego odpoczynku- wdrażanie do wyciszenia

·         czytanie wiersza „ Koledzy „ M. Wiśniowska- Koszela- poznanie cech dobrego kolegi

·         zabawa w parach „ Lustro”- rozwijanie umiejętności współpracy

·         zabawy kołowe: Karuzla, Stary niedźwiedź , Jezyk itp.- wdrażanie do wspólnej, zgodne, bezpiecznej zabawy

Październik

·         Dobre maniery przy stole – kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole w czasie posiłku

·         czytanie utworów literatury dziecięcej  związanych z wzorcami dobrych zachowań  –„Dąsacze i „Pan Rozumek”

·         zabawa „ Jaka to emocja”- rozpoznawanie i nazywanie uczuć

·         spotkanie z bajka terapeutyczną – Biblioteka Pedagogiczna – rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami

·         Dzień kundelka-obchody dnia psa nierasowego ,rozmowa na temat niesienia pomocy psom, przygotowanie Akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”- uwrażliwienie na potrzebę zwierząt

·         zabawa „ Termometr uczuć”- uświadamianie , że uczucia się zmieniają

·         przygotowywanie akademii  z okazji Dnia Edukacji Narodowej- kształtowanie wartości społecznych ( szacunek do innych)

·         Dzień Papieski – obchody rocznicy wyboru Papieża Polaka – pogłębianie wiadomości o kulturze narodu

·         Teatr Kanon w przedszkolu z przedstawieniem „Jesienne porządki”- wdrażanie do kontaktu ze sztuką

·         zabawa „ Koło emocji”-określanie nastroju

Listopad

·         czytanie utworów literatury dziecięcej-wypowiadanie się  na temat prawidłowego zachowania bohaterów utworu

·          100 lecie obchodów Odzyskania Niepodległości  –udział w uroczystości – rozwijanie szacunku do ojczyzny

·          Światowy  Dzień   Czystego Powietrza – uwrażliwienie na piękno przyrody

·         Dzień Pluszowego Misia – wzmacnianie więzi z rodzina ,domem ,budzenie poczucia bezpieczeństwa, przyjaźni

·           Zabawa andrzejkowa- integracja dzieci , wdrażanie do wspólnej zabawy, odczuwanie radości ze wspólnie spędzonych chwil

·         AKCJA UNICEF-Prawa dziecka- uwrażliwienie na potrzeby innych, szacunek do innych ludzi

Grudzień

·         przygotowanie „Tradycyjnych jasełek”- budzenie przywiązania do polskiej tradycji , kulturalne zachowanie podczas występu , okazywanie szacunku i przywiązania rodzicom, rozwijanie umiejętności składania życzeń

·         Magiczne słowa –wykorzystanie utworów pt. ”O młynarzu Sylwestrze i Nowym Roku”-do utrwalenia znajomości dobrych manier ,zwrotów grzecznościowych.

·         teatrzyk kukiełkowy „Bajka” z przedstawieniem „Koszyk z czystego- wdrażanie do pomagania innym

·          „Tradycyjne jasełka” dla przedszkola oraz rodziców- doskonalenie umiejętności zachowania się podczas występu, pokonywanie nieśmiałości, odczuwanie radości z wykonanego zadania

·         prezenty świąteczne dla bliskich- odczuwanie radości z wykonanej pracy, okazywanie miłości , szacunku najbliższym

Styczeń

·         Jasełka dla Babci i Dziadka oraz gości z klubu Seniorek-  pokonanie nieśmiałości , okazywanie szacunku osobom starszym, wzmacnianie więzi rodzinnych

·         Zabawa na powitanie „ Jak się dziś czujesz”- wyrażanie swoich emocji

·         Zabawy ruchowe wg elementów metody W. Sherbone- wdrażanie do współpracy, pokonywanie nieśmiałości

·         Kolędowanie z uczniami Szkoły Muzycznej I Stopnia – uwrażliwienie na piękno muzyki, integracja dzieci

·         Zabawy w ferie- kształtowanie umiejętności społecznych, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy,

·         Pomagamy ptakom– budzenie przywiązania do ojczystej przyrody ,niesienie pomocy w zimie


Podsumowanie programu „Dobre Maniery”

Program autorski „Dobre maniery” został opracowany zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 Celem programu jest:

1.                 Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach
i sytuacjach.

2.                 Zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre.

3.                 Wyrabianie pozytywnych postaw życiowych.

4.                 Rozumienie i stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym.

5.                 Podnoszenie poziomu kultury osobistej dzieci w wieku przedszkolnym.

6.                 Rozumienie konieczności bycia życzliwym, kulturalnym i dobrym człowiekiem.

7.                 Umiejętność oceny zachowania się innych osób w podanych sytuacjach.

Treści programowe

            Program  zawiera treści ujęte w nowej podstawie programowej w następujących obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

3)  Spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

5)  Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają
i przeżywają je wszyscy ludzie;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

Społeczny obszar rozwoju dziecka

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi
w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom
i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne
i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw
i materiału naturalnego;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń
prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lubrozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;
w skupieniu słucha muzyki;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki,znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

 

Efekty podejmowanych działań: Dzieci

·         Poznały wiele sytuacji, w których należy używać zwrotów grzecznościowych

·         Zapoznały się lub utrwaliło zasady właściwego zachowania się w różnych pomieszczeniach przedszkola, na spacerze, na wycieczkach

·         Poznały wiele czynności związanych z nakrywaniem do stołu, spożywaniem posiłków, porządkowaniem sali w sposób kulturalny i grzeczny

·         Uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych i rodzinnych, gdzie mogło przejawiać postawę prawdziwego Polaka i grzecznego przedszkolaka

·         Miały okazję dowiedzieć się, że posiadanie dobrych manier wpływa na lepsze relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi


Harmonogram zadań programu zrealizowanych w I półroczu 2018/2019.

Wrzesień

·         Zabawy integracyjne,

·         wprowadzenie zwrotów powitania i pożegnania w przedszkolu,

·         Szanujmy się nawzajem”- kształtowanie zachowań społecznych akceptowanych przez społeczeństwo,

·         budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

·         stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym,

·         nazywanie różnych emocji, przeżywanie emocji w sposób umożliwiający adaptację w grupie dzieci,

·         poznanie zasad właściwego zachowania się przy stole,

·         utrwalane zasad kulturalnego zachowania się w

pomieszczeniach przedszkolnych oraz kulturalnego zjadania posiłków.

Październik

·         przypomnienie i utrwalanie zasad dobrego zachowania,

·         rozwijanie umiejętności i nawyków oraz promowanie prawidłowych zachowań,

·         utrwalanie „Czarodziejskich słów-proszę, dziękuje, przepraszam,

·         właściwe nakrywanie do stołu,

·         przygotowanie do posiłku,

·         estetyczne jedzenia,

·         czytanie utworów literatury dziecięcej „Dąsacze, Pan Rozumek”,

·         kultura zachowania się podczas wycieczek, spacerów.

Listopad

·         „Przygody Fenka, czekam na swoja kolej”-jestem cierpliwy,

·         kodeks cierpliwego przedszkolaka ,

·         rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w relacjach z dziećmi i dorosłymi,

NIE PRZERYWAMY ,GDY INNI MÓWIĄ.

ZAWSZE CZEKAMY NA SWOJA KOLEJ.

NIE POSPIESZAMY KOLEGÓW.

KOŃCZYMY ROZPOCZĘTĄ PRACE PLASTYCZNĄ

·         wzajemna pomoc podczas ubierania się, przygotowania pomocy do zajęć,

·         budzenie przywiązania do swojego miasta, szacunku do bohaterów historii Polski,

·         zachowanie odpowiedniej postawy podczas uroczystości i śpiewania hymnu narodowego.

 

Grudzień

·         kształtowanie zasad dobrego zachowania w towarzystwie rodziny i znajomych,

·         budzenie przywiązania do polskiej tradycji,

·         kulturalne zachowanie się podczas występów,

·         okazywanie szacunku i przywiązania rodzicom,

·         rozwijanie umiejętności składania życzeń

·         kulturalne zachowanie się podczas wizyt gości w przedszkolu

Styczeń

·         kształtowanie umiejętności społecznych akceptowanych w społeczeństwie: wygląd, prezencja, właściwy ubiór,

·         okazywanie szacunku i uprzejmości wobec osób starszych,

·         używanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne zachowanie się w czasie wspólnego poczęstunku

·         rozwijanie umiejętności współdziałania i przeżywania radości ze wspólnych osiągnięć,

·         pokonywanie nieśmiałości,

·         przestrzeganie kultury wypowiedzi,

·         słuchanie się nawzajem.Innowacja Pedagogiczna " Po nitce do kłębka" 

Innowacja pt. „ Po nitce do kłębka” została opracowana zgodnie z wnioskami wynikającymi z ewaluacji końcowej, założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także jest zgodna z założeniami Koncepcji Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

     Celem innowacji jest:


 • zaspokojenie ciekawości otaczającym światem
 •  zapoznanie ze specyfiką pracy ludzi w mniej znanych zawodach oraz wytworami ich działalności poprzez min. spotkania, wycieczki, warsztaty
 • wyrabianie szacunku dla pracy
 • wzbogacenie doświadczeń, zakresu wiedzy oraz słownictwa
 • rozwijane zainteresowań
 • rozbudzenie aktywności twórczej


Innowacja ma charakter otwarty, (forma metodyczno-organizacyjna). Treści innowacji mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań i zaangażowania dzieci, są one dostosowane do ich wieku oraz możliwości intelektualnych.

TREŚCI PROGRAMOWE

         Innowacja zawiera treści ujęte w nowej podstawie programowej w następujących obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka :

*      inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe w tym materiał naturalny 6(I)

*      wykonuje czynności takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz małych przedmiotów z                                    wykorzystaniem odpowiednich, ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 7(I).

Emocjonalny obszar rozwój dziecka:

*      przedstawia swoje emocje i uczucia używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu 4(II)

*      szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie, wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników 7(II)

*      zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawa do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na swoją kolej w zabawie lub innej sytuacji 8(II).

  

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

*      przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości nawiązuje relacje rówieśnicze 1(III)

*      ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych, przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach  użytecznych, podczas odpoczynku 5(III)

*      nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość 6(III)

*      obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe 8(III).

 

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

 

*      wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego 1(IV)

*      wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozrania głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach 2(IV)

*      odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki 5(IV)

*      wykonuje własne eksperymenty graficzne: farbą, kredką, ołówkiem,  mazakiem itp. tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru 8(IV)

*      wyraża ekspresje twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę 11(IV)

*      posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia, miesięcy 16(IV)

*      posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. tęcza,

deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystanie z dóbr przyrody, grzybów, owoców, ziół 18(IV)

*      podejmuje samodzielna aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd. 19(IV).

*      wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód 20(IV)

 

EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ.

 

Dzieci :

*       wzbogaciły swoją wiedzę na temat specyfiki pracy ludzi różnych zawodów i wytworów ich działalności

*       nabyły szacunku dla pracy

*       rozwinęły zainteresowania

*       rozbudziły wyobraźnię

*       poszerzyły zakres doświadczeń oraz słownictwo

*       rozwinęły umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej

 

HARMONOGRAM ZADAŃ INNOWACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018/2019.

WRZESIEŃ


27.09.2018. Zapoznanie z pracą rolnika – wycieczka do gospodarstwa rolnego.

PAŹDZIERNIK

11.10. 2018. Zapoznanie ze specyfiką pracy stolarza. Udział w warsztatach stolarskich „Majsterkowo” zorganizowanych w markecie budowlanym Castorama. Wykonanie drewnianych skrzynek na zabawki.

16.10.2018. Zapoznanie z pracą listonosza – wycieczka do urzędu pocztowego.

LISTOPAD13.11.2018. Zapoznanie z pracą pisarza – spotkanie z Panią Kazimierą Woźniak słuchanie bajki pt. „Wycieczka do powojennej Skawiny.”

GRUDZIEŃ


Zapoznanie ze specyfiką pracy górników.

STYCZEŃ


03.01.2019. Wizyta w zakładzie zegarmistrzowskim – obserwowanie precyzji związanej z zawodem zegarmistrza.

Podsumowanie Innowacji „Zawody”  gr. VII

Data

Działania

1.10.2018

Działkowiec- wycieczka do  gródków działkowych, rozmowa z działkowcami na temat jesiennych prac polowych, przyniesienie plonów do „kącika przyrody.”

12.10.2018

Nauczyciel- przygotowanie inscenizacji ‘Ważna sprawa” z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

18.10.2018

Stolarz - udział  w warsztatach z majsterkowania w Castoramie.

19.10.2018

Bibliotekarka- cykliczne  spotkania z bibliotekarką z Biblioteki Publicznej  ,zachęcenie dzieci do wypożyczania książek przyniesionych z biblioteki.

26.10.2018

5.12.2019

Aktor-teatr Kanon w przedszkolu z przedstawieniem „Jesienne porządki.”

Teatr kukiełkowy  Bajka pt. Koszyk z czystego srebra.

31  .10.2018

Spotkanie  z babcia Nadii – poznawanie zawodu krawcowej, różnego rodzaju haftów   w ramach zapoznania dzieci z różnymi zawodami oraz rozwijania ich zainteresowań i zdolności.

 

Innowacja Pedagogiczna pt. " Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato"


WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

Zorganizowanie w każdej sali ciekawego kącika książki, który swoją atrakcyjnością zachęci dzieci do swobodnego i częstego korzystania z niego. Książki powinny być możliwie różnorodne i ciekawie wyeksponowane, dostosowane do wieku dzieci: zbiory wierszy, baśni, bajek i legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane

Konkurs międzygrupowy na najciekawszy kącik książki

20 września – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,

Spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej – grupy starszaków – ciche oglądanie książek w bibliotece, wypożyczenie książki do wspólnego czytania .Wypożyczenie  w Bibliotece Publicznej  książek , zbiorów wierszy i opowiadań Cz.Janczarskiego ,Juliana Tuwima,Janiny Porazińskiej, prezentowanie autorów oraz ich utworów podczas zajęć oraz w zajęciach popołudniowych.Zachęcenie do wypożyczania książeczek do domu.

29 września Dzień Głośnego Czytania   –

Wywieszenie w przedszkolu plakatu zachęcającego rodziców do codziennego czytania dzieciom

Literackie obchodzenie urodzin lub imienin w każdej grupie przedszkolnej     czytanie  książki Toona Tellegena Urodziny prawie wszystkich (49 opowiadań – można przeczytać jedno na urodziny każdego z dzieci) oraz quizy literackie dotyczące np. bohatera książki noszącego takie samo imię jak jubilat, zabawy w odgadywanie tytułu książki (kalambury), sposobów obchodzenia urodzin w różnych utworach literackich itp.    Księgi imion, żeby dzieci poznają znaczenie swoich imion i dowiadują  się, jakie znane osoby też je noszą.

1.      Dbanie o wyposażenie  w każdej sali ciekawego kącika książki, który swoją atrakcyjnością zachęci dzieci do swobodnego i częstego korzystania z niego. Książki powinny być możliwie różnorodne i ciekawie wyeksponowane, dostosowane do wieku dzieci: zbiory wierszy, baśni, bajek i legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane.

2.      Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania, o stałych porach, gdyż dzięki temu podnoszona jest ranga czytania, a dzieci dostają wyraźny sygnał, iż kontakt z literaturą jest ważny, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ich stosunku do książek. Pora głośnego czytania w każdej grupie powinna być wpisana do Ramowego Rozkładu Dnia i ściśle przestrzegana.

3.      Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Publicznej i wypożyczania książek do domu .Nawiązanie współpracy z Fundacją ABC Cała Polska Czyta dzieciom-udostepnienie linku na stronie internetowej ,poinformowanie o celu działalności fundacji oraz sposobach współpracy oraz z wydawnictwem  SKRZAT.

4.      Spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej – grupy starszaków – ciche oglądanie książek w bibliotece, oglądanie wystawy zakładek do książek, wypożyczenie książki do wspólnego czytania.


14 października – Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia

„W październiku czytamy o misiach” - czytanie książek, których bohaterem jest miś (np.: „Miś Uszatek” Cz. Janczarski, „Kubuś Puchatek”, „Złotowłosa i trzy niedźwiedzie”)

Realizacja projektu „Mały miś  w świecie wielkiej  literatury –zabieranie misia do domu ,czytanie książki              ,rysunek dziecka.

Zaproszenie teatrzyku do przedszkola –  Października  wystąpił teatrzyk  KANON  ze spektaklem                   „Jesienne porządki”

Zaproszenie Pani bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej  na warsztaty z bajkoterapii. – temat ”Nasze emocje”, Radość „,”Smutek”

   24 października  –  Międzynarodowy Dzień Bibliotek  Szkolnych

 Zaproszenie na cykliczne spotkania Pani bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Skawinie  na lekcje biblioteczne – prezentowanie książeczek dla dzieci ,zachęcenie do wypożyczania w przedszkolu książek z biblioteki.. Zachęcanie do korzystania z biblioteki przedszkolnej - odwiedziny koordynatora innowacji  w każdej grupie i zaproszenie do wypożyczania książek.

Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania-w ramach Akcji „Zima z książką”-zapraszanie gości : rodziców , rodzeństwa. Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych

Spotkanie z rodzicami dzieci z gr. VII z panią Bibliotekarką- ukazanie korzyści z czytania dzieciom książek.


    5 listopada   Międzynarodowy  Dzień  Postaci z Bajek,

Przebieranie się za postaci z popularnych bajek, obejrzenie znanych filmów Disneya oraz zorganizowanie konkursów i zabaw wokół postaci bajkowych.

Udział w konkursie „Widoczni na drodze”Disneya

    11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości.

Nauka na pamięć wierszy patriotycznych, wspólna prezentacja wierszy połączona z uroczystym wywieszaniem flagi państwowej z okazji 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości

Bicie rekordu”Rekord dla Niepodległości”

Uroczysta Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Zapraszanie do grup do gawędy starszą osobę, która pasjonuje się historią lub sama jest żywą historią- współpraca z „Seniorkiem”-klubem  seniorów ,spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego-zaprezentowanie utworów o Skawinie –autorki –mieszkanki naszej miejscowości.

Grudzień

Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania- Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych. Czytanie książek tematycznie nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie z Mikołajem i teatrzykiem Bajka z przedstawieniem” Koszyk z czystego srebra”.

Akcja „Zima z książką” –  trzymiesięczny (grudzień, styczeń, luty) cykl spotkań z książką organizowanych pod tym hasłem. Spotkania czytelnicze „z małym co nieco” – np. aromatyczną herbatą z konfiturą malinową i domowymi wypiekami-zapraszanie gości : rodziców ,rodzeństwa.

Przygotowanie przedstawienia świątecznego „Pójdźmy wszyscy -Tradycyjne jasełka” –  dla dzieci i personelu placówki.– rozwijanie zaangażowania wszystkich dzieci we wspólne przedsięwzięcie.

Zorganizowanie spotkania  świątecznego  dla rodziców.

Warsztaty świąteczne z rodzicami

Pójdźmy wszyscy do stajenki”tradycyjne jasełka

„W drodze do Betlejem”

Cykliczne spotkania Pani bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Skawinie  na lekcje biblioteczne Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej i wypożyczania książek do domu

Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

  Uatrakcyjnianie kącika książki poprzez wymianę książek, udostępnianie dzieciom kukiełek, rekwizytów do zabaw w inscenizowanie utworów literackich.

  „Wierszyki łamiące języki” – nauka krótkich wierszyków (rymowanek) logopedycznych, mających na celu kształtowanie prawidłowej wymowy.

Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy.

Przedstawienie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”- tradycyjne jasełka dla klubu „Seniorek”

.Przedstawienie „Gdzie kucharek  sześć tam nie ma co jeść”-dla  babć i dziadków i klubu Seniorek

 

  
MIESIĄC

 SPRAWOZDANIE    PRZEBIEGU   INNOWACJI  „POCZYTAJ MI MAMO ,POCZYTAJ MI TATO” W  ROKU    SZKOLNYM    2018/2019

Zuzanna Droździewicz

  UDZIAŁ GRUP

WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

1.     Zorganizowanie w każdej sali ciekawego kącika książki, który swoją atrakcyjnością zachęci dzieci do swobodnego i częstego korzystania z niego. Książki powinny być możliwie różnorodne i ciekawie wyeksponowane, dostosowane do wieku dzieci: zbiory wierszy, baśni, bajek i legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane

Konkurs międzygrupowy na najciekawszy kącik książki  

20 września – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,  

2. Spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej – grupy starszaków – ciche oglądanie książek w bibliotece, wypożyczenie książki do wspólnego czytania .Wypożyczenie  w Bibliotece Publicznej  książek , zbiorów wierszy i opowiadań Cz.Janczarskiego ,Juliana Tuwima,Janiny Porazińskiej, prezentowanie autorów oraz ich utworów podczas zajęć oraz w zajęciach popołudniowych.Zachęcenie do wypożyczania książeczek do domu.

 29 września Dzień Głośnego Czytania  

3.Wywieszenie w przedszkolu plakatu zachęcającego rodziców do codziennego czytania dzieciom

4. Literackie obchodzenie urodzin lub imienin w każdej grupie przedszkolnej     czytanie  książki Toona Tellegena Urodziny prawie wszystkich (49 opowiadań – można przeczytać jedno na urodziny każdego z dzieci) oraz quizy literackie dotyczące np. bohatera książki noszącego takie samo imię jak jubilat, zabawy w odgadywanie tytułu książki (kalambury), sposobów obchodzenia urodzin w różnych utworach literackich itp.    Księgi imion, żeby dzieci poznają znaczenie swoich imion i dowiadują  się, jakie znane osoby też je noszą. 

1.     Dbanie o wyposażenie  w każdej sali ciekawego kącika książki, który swoją atrakcyjnością zachęci dzieci do swobodnego i częstego korzystania z niego. Książki powinny być możliwie różnorodne i ciekawie wyeksponowane, dostosowane do wieku dzieci: zbiory wierszy, baśni, bajek i legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane.

2.     Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania, o stałych porach, gdyż dzięki temu podnoszona jest ranga czytania, a dzieci dostają wyraźny sygnał, iż kontakt z literaturą jest ważny, co pozytywnie wpływa na kształtowanie ich stosunku do książek. Pora głośnego czytania w każdej grupie powinna być wpisana do Ramowego Rozkładu Dnia i ściśle przestrzegana.

3.      Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Publicznej i wypożyczania książek do domu .Nawiązanie współpracy z Fundacją ABC Cała Polska Czyta dzieciom-udostepnienie linku na stronie internetowej ,poinformowanie o celu działalności fundacji oraz sposobach współpracy oraz z wydawnictwem  SKRZAT.

4.      Spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej – grupy starszaków – ciche oglądanie książek w bibliotece, oglądanie wystawy zakładek do książek, wypożyczenie książki do wspólnego czytania.


14 października – Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia


 5.„W październiku czytamy o misiach” - czytanie książek, których bohaterem jest miś (np.: „Miś Uszatek” Cz. Janczarski, „Kubuś Puchatek”, „Złotowłosa i trzy niedźwiedzie”)

Realizacja projektu „Mały miś  w świecie wielkiej  literatury –zabieranie misia do domu ,czytanie książki ,rysunek dziecka.

 6.   Zaproszenie teatrzyku do przedszkola –       

28  Października  wystąpił teatrzyk  KANON  ze spektaklem „Jesienne porządki”

7.Zaproszenie Pani bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej  na warsztaty z bajkoterapii.

-temat”Nasze emocje”, Radość „,”Smutek”

   24 października    Międzynarodowy Dzień Bibliotek  Szkolnych

8. Zaproszenie na cykliczne spotkania Pani bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Skawinie  na lekcje biblioteczne – prezentowanie książeczek dla dzieci ,zachęcenie do wypożyczania w przedszkolu książek z biblioteki..Zachęcanie do korzystania z biblioteki przedszkolnej - odwiedziny koordynatora innowacji  w każdej grupie i zaproszenie do wypożyczania książek.

1.Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania-w ramach Akcji „Zima z ksiązką „-zapraszanie gości : rodziców , rodzeństwa. Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych

2.Spotkanie z rodzicami dzieci z gr.VII z panią Bibliotekarką- ukazanie korzyści z czytania dzieciom książek.

  
    5 listopada   Międzynarodowy  Dzień  Postaci z Bajek,

2.     Przebieranie się za postaci z popularnych bajek, obejrzenie znanych filmów Disneya oraz zorganizowanie konkursów i zabaw wokół postaci bajkowych.

Udział w konkursie „Widoczni na drodze”Disneya

    11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. 

3.     Nauka na pamięć wierszy patriotycznych, wspólna prezentacja wierszy połączona z uroczystym wywieszaniem flagi państwowej z okazji 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości

Bicie rekordu”Rekord dla Niepodległości”     

Uroczysta Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 4 .Zapraszanie do grup do gawędy starszą osobę, która pasjonuje się historią lub sama jest żywą historią- współpraca z „Seniorkiem”-klubem  seniorów ,spotkanie z dyrektorem Muzeum Regionalnego-zaprezentowanie utworów o Skawinie –autorki –mieszkanki naszej miejscowości.

 

1.     Regularne prowadzenie zajęć z głośnego czytania- Uatrakcyjnienie głośnego czytania: wybór książek przez dzieci, wykorzystanie ilustracji, kukiełek lub sylwetek bohaterów książkowych. Czytanie książek tematycznie nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.

2.     Spotkanie z Mikołajem i teatrzykiem Bajka z przedstawieniem” Koszyk z czystego srebra”

3.     Akcja „Zima z książką”  trzymiesięczny (grudzień, styczeń, luty) cykl spotkań z książką organizowanych pod tym hasłem. Spotkania czytelnicze „z małym co nieco” – np. aromatyczną herbatą z konfiturą malinową i domowymi wypiekami-zapraszanie gości : rodziców ,rodzeństwa.

 

4.      Przygotowanie przedstawienia świątecznego „Pójdźmy wszyscy -Tradycyjne jasełka” –  dla dzieci i personelu placówki.

   – rozwijanie zaangażowania wszystkich dzieci we wspólne przedsięwzięcie

5.     Zorganizowanie spotkania  świątecznego  dla rodziców.

 

Warsztaty świąteczne z rodzicami

Pójdźmy wszyscy do stajenki”tradycyjne jasełka

 

„W drodze do Betlejem”

4.Cykliczne spotkania Pani bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Skawinie  na lekcje biblioteczne Zachęcanie dzieci i rodziców do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej i wypożyczania książek do domu

  1.Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

  2. Uatrakcyjnianie kącika książki poprzez wymianę książek, udostępnianie dzieciom kukiełek, rekwizytów do zabaw w inscenizowanie utworów literackich.

  3. „Wierszyki łamiące języki” – nauka krótkich wierszyków (rymowanek) logopedycznych, mających na celu kształtowanie prawidłowej wymowy. 

  4. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy.

5.Przedstawienie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”- tradycyjne jasełka dla klubu „Seniorek”

6.Przedstawienie „Gdzie kucharek  sześć tam nie ma co jeść”       -dla  babć i dziadków i klubu Seniorek

 

  GR.I-VII

 

 

 

 

 

GR.I-VII

 

 

 

 

GR.IV-VII

 

 

 

 

GR.I-VII

 

 

 

GR.VII

 

 

 

 

 

 

 

 

GR.I-VII

 

 

 

 

 

GR.I-VII

 

 

 

 

GR.IV-VII

 

 

 

 

GR.IV-VII

 

 

 

 

GR.I-IV

 

 

GR.I

 

 

 

 

GR.I-IV

 

 

 

 GR.III-VII

 

 

 

 

GR.IV-VII

 

 

 

 

 

 

GR.VII

 

 

 

GR.VII

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr.V,VI i VII

 

 

GR.I-VII

 

 

 

Gr.V

 

GR.IV

 

GR.VII

 

 

 

 

 

 

 

GR.I-VII

 

 

GR.I-VII

 

Gr.VII

 

 

 

 

GR.VII

 

 

 

 

 

GR.I- VI

 

GR.VII

 

GR.IV i VII

 

GR.IV-VII

 

 

 

GR.I-VII

 

 

 

GR.IV-VII

 

 

 

GR.I-VII

 

 

GR.I-VII

 

Gr.VII

 

 

GR.IV

 

Wnioski

-zrealizowano wszystkie zaplanowane w Innowacji działania ,wzbogacono ja o dodatkowe atrakcyjne pomysły i wydarzenia,

Rekomendacje do dalszej pracy:

                  - planuję w dalszym ciągu zachęcać dzieci we wszystkich grupach wiekowych do udziału w proponowanych działaniach oraz    wzbogacać innowację o nowe pomysły atrakcyjne dla dzieci i nauczycieli.

                .

  
Innowacje pedagogiczne 2017/2018 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 grudnia 2017 18:55


INNOWACJE PEDAGOGICZNE ORAZ PROGRAMY AUTORSKIE

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 - OPIS


Program autorski :  ,,Dziecko i jego świat wartości”.


 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości i emocji.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z dzieckiem.
 • Poznawanie emocji i radzenie sobie z nimi.
 • Stosowanie w praktyce zasad, norm i reguł ustalonych kontraktem grupowym.
 • Ustalenie systemu nagradzania oraz wyciągania konsekwencji z niewłaściwych zachowań;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania agresywnych odczuć.

     Program autorski :  „Dobre maniery”


 •  Prowadzenie zajęć przez nauczycieli poszczególnych grup rozwijających dobre maniery u dzieci  - używanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zachowanie się w stosunku do dzieci i dorosłych, właściwe zachowanie się w miejscach publicznych, nakrywanie do stołu, właściwy strój itp.
 • Kształtowanie postaw grzecznego i dobrze wychowanego przedszkolaka, który zna zasady kulturalnego zachowania.
 • Zapoznanie z pojęciem savoir-vivre
 • Rozwijanie świadomości znaczenia przyjętych norm postępowania


           Innowacja pedagogiczna : „Historia w przedszkolu – przedszkolak patriota”  


 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych , wycieczek wprowadzających dzieci w zagadnienia historii, kultury i sztuki – Skawina , Kraków, spotkania z ciekawymi ludźmi mieszkającymi na terenie miasta , spotkania w Muzeum  Regionalnym;
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Polska moja Ojczyzna”;
 • Zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości;
 • Udział w uroczystościach gminnych związanych ze 100 – leciem Odzyskania Niepodległości;
 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – członkami stowarzyszeń naszego regionu;
 • Organizowanie wycieczek i spacerów po okolicy, poznawanie środowiska geograficzno – przyrodniczego;
 •  Prezentacje multimedialne dla grupy IV, V „ Moja pierwsza historia Polski”


           Innowacja pedagogiczna : „Po nitce do kłębka” 


 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami ginących zawodów;
 • Zorganizowanie wycieczki do skansenu w Wygiełzowie lub w Laskowej;
 • Zorganizowanie warsztatów dla dzieci w Castoramie;
 • Organizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych na temat ginących zawodów.


           Innowacja pedagogiczna :  „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”:

 • Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”.
 • Współpraca z teatrem bajka  - celebrowanie wartości tj. dobro, szacunek do innych itp.
 • Akcja ,,Zima z książką” – uatrakcyjnianie czytania książek podczas krótkich dni zimowych;
 • Zorganizowanie wycieczki do najbliższej drukarni lub wydawnictwa;
 • Zorganizowanie wyjścia lub wyjazdu do Muzeum Regionalnego w Skawinie lub wybranego Muzeum w Krakowie lub okolicy;
 • Zorganizowanie spotkania dla dzieci z pasjonatem historii i literatury;
 • Zorganizowanie warsztatów z bajkoterapii przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną;
 • Uwrażliwianie dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu i urządzeń multimedialnych – ukazywanie sposobów korzystania z gier edukacyjnych;
 • Zorganizowanie kącika czytelniczego umożliwiającego wzajemną wymianę książek wśród dzieci, podczas pikniku rodzinnego;
 • Zorganizowanie kiermaszu pod hasłem ,,Książka najlepszym prezentem dla dziecka”.


           Innowacja pedagogiczna: „W krainie uczuć i emocji przedszkolaka” • Dzień emocji- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem różnorodnych metod stymulujących rozwój emocji;
 • Gminny konkurs plastyczny – Piękna nasza Polska cała- zaprojektuj pocztówce o Polsce
 • Kącik wyciszenia – relaksacji- Oaza Spokoju
 • „W królestwie cicho-sza” – słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • „ Bajki –pomagajki”- słuchanie bajek terapeutycznych
 • Kącik Rodzica- gazetka  ścienna oraz broszurki dla rodziców na temat rozwoju emocjonalnego dzieci.
 • Koło plastyczne- „ Mały Artysta”
 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczna w Skawinie – zajęcia z cyklu” Spotkanie z bajka terapeutyczną”       


        Innowacja pedagogiczna z zakresu profilaktyki logopedycznej pt. ,,Prychaj, parskaj, dmuchaj…


 • Prowadzenie zajęć logopedycznych przez nauczycieli poszczególnych grup o charakterze profilaktycznym (raz w tygodniu lub częściej wg potrzeb);
 • Zorganizowanie kącików logopedycznych na wszystkich salach;
 • Zorganizowanie konkursu międzygrupowego ,,Wierszyki łamią nam języki” z udziałem SPPP w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej;
 • Zorganizowanie zewnętrznego konkursu plastycznego pt. ,,Gimnastyka buzi i języka’;


             

Innowacja pedagogiczna ,,W przedszkolu jak w domu”.


 •  Wspólne zabawy na sali mające na celu pokonanie stresu związanego z nową sytuacją,
 •  Spotkanie z rodzicami pt. ,,Znam swoje dziecko”,
 •  Konkursy wewnątrzgrupowe: ,,Rzeźby ze śniegu”, ,,Najpiękniejsza pisanka”,
 •  Wykonanie wspólnie z rodzicami i dziećmi drzewa genealogicznego,
 •  Udział w ogólnopolskiej akcji „Miś w świecie literatury”,
 •  Poszerzanie relacji ,,Dziecko – rodzina – przedszkole”,
 •  Cykliczne spotkania z rodzicami.


          

Styczeń- Codzienne czytanie pod hasłem: „Baśnie znane i lubiane”, podejmowanie prób wykonywania ilustracji do popularnych baśni – każda grupa według swoich możliwości i pomysłowości (pojedyncze ilustracje, prace grupowe, prace w formie historyjek obrazkowych lub książeczki obrazkowej).

Tworzenie książki „Przygody Boja”-oddanie jej do druku  w  gr VII                                    Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja programu artystycznego każdej grupy

Przygotowywanie inscenizacji słowno-muzycznej „Jasełka na ludowo” .Zaprezentowanie inscenizacji w Dniu Babci i Dziadka oraz dla rodziców gr V


 
PLAN UROCZYSTOŚCI PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 września 2016 00:00


Plan uroczystości i wydarzeń przedszkolnych

 zaplanowanych na rok szkolny 2018/2019


Lp.

Uroczystość , wydarzenie

Termin realizacji


Na śmieci nie ma innej rady –segreguj odpady „ -

Akcja „Sprzątanie świata”.

Wrzesień


Jak być bezpiecznym   ”

-ewakuacja dla dzieci w przedszkolu

Wrzesień /październikDzień Przedszkolaka

20 września


Święto naszej  Pani ” -Dzień Edukacji Narodowej


Październik


Święto drzewa”- wycieczka do  parku

10 październikSłoneczne wieści

-Kwartalnik

Co kwartał


Bezpieczna droga do przedszkola”- pogadanka. z policjantem


Październik

Marzec


Wizyta w teatrze ” Wyjazd na spektakl teatralny

Wg ofertGminny konkurs plastyczny- „ Piękna nasza Polska cała”- zaprojektuj pocztówka o Polsce

Listopad
Gawęda  z seniorem

Listopad11 listopada „-Akademia z okazji  Dnia  Niepodległości.

Listopad
„ A idźże chodaczku –zabawy Andrzejkowe

Listopad
Gwiazdka dla zwierzaka” –  akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt

Listopad, grudzień
„Teatr    w   przedszkolu”

Wg ofertABC  Małego Ratownika”-

Spotkanie z ratownikiem medycznym

„ Malta”Listopad


Zdjęcia z Mikołajem


6 grudnia


Przyjedź do nas Mikołaju”

-wizyta Mikołaja

Grudzień


Akcja charytatywna pt. „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”.


Listopad – grudzień


Szopka Bożonarodzeniowa” Konkurs organizowany przez Parafię Miłosierdzia Bożego

Grudzień


Pójdźmy wszyscy do stajenki –tradycyjne jasełka dla przedszkola .

Grudzień


Kolędowanie  z Orlando-biurem pielgrzymkowym

i Seniorkiem-klubem  emerytów

Grudzień/Styczeń


Kiermasz na rzecz dzieci z Krzeszowic


Grudzień


”  Jest taki dzień”-spotkania  wigilijne


Grudzień


Kolęda przy żłóbku –kolędowanie z absolwentami przedszkola-uczniami szkół muzycznych


Styczeń


Jestem już przedszkolakiem ”-Pasowanie na przedszkolaka


Styczeń /Luty


Dzień Babci i dziadka ” występ taneczno- recytatorski

StyczeńJak karnawał to zabawa  „– Zabawa karnawałowa „

Styczeń /lutyPowitanie wiosny ”-uroczyste powitanie wiosny-występ wokalno recytatorski


21 Marzec


Wielkanocne zwyczaje ”teatrzyk dla przedszkolaków i rodziców


Marzec/Kwiecień


Zróbmy coś dobrego wzorem Ojca Świętego Jana Pawła II” -Akcja charytatywna

Marzec – KwiecieńMam talent” konkurs gminny


Marzec/kwiecień


Międzygrupowy konkurs recytatorski –wiersze polskich autorów J.Tuwim, W.Chotomska , J.Brzechwa.”Wierszyki łamią nam języki”

Kwiecień


Od autora do książki”-wycieczka do drukarni lub wydawnictwa


Kwiecień


„Dzień Strażaka”   -spotkanie ze strażakami

MajŚwięto  Konstytucji 3 maja” i  „Dnia Flagi”-pogadanki w grupach


Maj


Dzień Dziecka –wyjście do Kolorado


Czerwiec

  


Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krakowie  lub okolicach”/etnograficznego ,technicznego,historycznego lub sztuki wszpółczesnej”

Maj / Czerwiec


Dzień Dziecka „Happy Kids


Maj /Czerwiec


Wędrówki skawińskiego Sokoła „– warsztaty w Muzeum Regionalnym.


Cały rok


Wiosenne spotkania z muzyką” Koncert wiosenny w  Szkole  Muzycznej  „Etiuda”


Maj


Zorganizowanie „Kącika czytelniczego- czytanie na trawie ”  podczas Pikniku Rodzinnego oraz Kiermaszu książek pt.” Książka najlepszym prezentem  dla dziecka

Maj


Z mamą   i tatą    jest zawsze wesoło” – warsztaty z rodzicami

Maj/czerwiec


Spotkanie ze strażnikiem miejskim  z cyklu

W trosce o młodego człowieka


Cały rok


„  Pożegnanie przedszkola - Przedstawienie wokalno- muzyczne

Czerwiec