Kadra


Kadra - pracownicy PDF Drukuj Email
wtorek, 30 sierpnia 2016 00:00


Wykaz  pracowników :


Dyrektor: mgr Bożena Rapacz-Margielewska


Wicedyrektor: mgr Zofia Lempart


Nauczyciele :


GRUPA I

mgr Izabela Rak

mgr Ewelina Latoś


GRUPA II

mgr Wiesława Pęcak 

lic. Magdalena Szczypczyk


GRUPA III

mgr Maria Machowska

lic. Sylwia Bąk


GRUPA IV

mgr Monika Modzelewska

mgr Bożena Rapacz-Margielewska

mgr Zofia Lempart


GRUPA V

mgr Agnieszka Majka

mgr Anna Jacoszek


GRUPA VI

mgr Barbara Pławecka

mgr Joanna Łęcka


GRUPA VII

mgr Alicja Połyniak

mgr Zuzanna Droździewicz


Logopeda:

 mgr Agnieszka Majka


Język angielski: 

mgr Izabela Rak


Katecheta:

mgr Beata Drążek


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI PRZEDSZKOLA:

Budek  Krystyna

Czernachowska Teresa

Czernachowska- Maciejaszek Katarzyna

Hytkowska Małgorzata

Kania  Bożena

Knapik Katarzyna

Król  Maria

Łęcki Rafał

Nowak Barbara

Nowak Marcin

Sobucka Lidia

Suryło  Jadwiga

Tylec Danuta

Wątorska Agnieszka

Wilkońska Urszula 
KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA-opis PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 września 2014 00:00


Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne

i jest dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym

jak i metodycznym. Systematycznie doskonali organizację

i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i metody,

które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego

potencjału możliwości rozwojowych.

Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi

oraz  monitorują indywidualny rozwój każdego

wychowanka w procesie systematycznych obserwacji

w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka,

a także udziela pomocy psychologiczno - logopedycznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,

a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci

oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.

Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań.